Обновена гама блокове YTONG


Като водещ производител на строителни материали „КСЕЛА България“ ЕООД непрестанно се стреми да създава и предлага на пазара нови продукти, както и да усъвършенства своите, убедително наложили се вече близо 30 години на българския строителен пазар, блокове от автоклавен клетъчен бетон с марката YTONG.
От средата на 2020 година компанията пусна на пазара обновена гама продукти за зидария.
Добре познатите блокове YTONG THERMO запазват мястото си в продуктовия асортимент на „КСЕЛА”. Новост са продуктите YTONG KOMFORT и YTONG AKUSTIK. Както подсказват наименованията им, целта е строителите да получат два нови материала, които да способстват за допълнително подобряване на комфорта на обитаване в сградите, изпълнени с тях. При новите блокове това е постигнато чрез по-до­бри топлоизолиращи способности и по­добрени звукоизолационни характеристики.
В табл. 1 са дадени основни характеристики на трите вида блокове, а в табл. 2 – тяхната звукоизолираща способност.

Табл. 1. Обновената гама блокове YTONG, основни характеристики и приложения

Табл. 2. Индекс на звукоизолация от въздушен шум на готови стени

 

YTONG THERMO
Блоковете YTONG THERMO (B2, D350) с обемна плътност 350 MPa запазват досегашните си характеристики. Те са създадени за изграждане предимно на неносещи външни енергоспестяващи стени. Така например външна стена от YTONG THERMO с дебелина 350 mm (коефициент на топлопреминаване U = 0,27 W/m²K) отговаря на изискванията за „енергоспестяваща сграда” (U ≤ 0,30 W/m²K). Напълно се удовлетворяват актуалните към момента нормативни изисквания за енергийна ефективност.
Зид от YTONG THERMO с дебелина 350 mm осигурява по-добра топлоизолация, отколкото зид с популярните „тухли четворки“ с допълнителна външна топлоизолация от плочи полистирен с дебелина 100 mm. Нещо повече, комбинацията от YTONG THERMO 350 mm и топлоизолационни плочи Multipor с дебелина 150 mm позволява изграждане на сгради, които почти не се нуждаят от енергия за отопление. Става дума за така наречената „пасивна сграда”.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото