Обновена серия компактни ъглошлайфмашини на Metabo

Година след като пусна на пазара серията QuickProtect – ъглошлайфмашини в компактния клас, Metabo въвежда поредните подобрения в този клас машини с мощност на електродвигателя между 800 и 1400 W. Промяната преди година бе продиктувана от новите, влезли в сила от 01.12.2009 г. завишени комплексни изисквания в ЕС за безопасност при работа с ъглошлайфмашини. Най-общо казано новата серия бе проектирана така, че те да отговарят напълно на най-високите изисквания за безопасна работа във всичките й аспекти.
Промените, които Metabo обяви на 1 април т.г., целят повишаване на производителността и дълготрайността на компактния клас ъглошлайфмашини. Почти всички обновени модели имат по-мощни електродвигатели – с 50 W в повече. Това е станало възможно благодарение на подобреното охлаждане на двигателя. Скоростта и разпределянето на въздушния поток, обтичащ двигателя, са допълнително оптимизирани така, че отнетата топлина да се отделя по-бързо в околното пространство. Машините имат и нови четки с подобрено отвеждане на топлината. В резултат на тези решения е постигнато снижаване на температурата на двигателя средно с 20% и съответно повишаване на възможността му да работи по-продължително в режим на претоварване. Промените удължават дълготрайността на ъглошлайфмашините и ги предпазват от повреждане поради претоварване.
Повишените възможности за работа в режим на претоварване поставят нови изисквания към функционирането на системата за защита на двигателя. В ъглошлайфмашините с най-мощни електродвигатели (1400 W) е вградена нова електронна система с още по-прецизна термична защита. При моделите WE 14-125/150 Quick топлинният сензор е отпаднал, като защитата на двигателя срещу претоварване е изцяло поета от електронната система за управление. При задействане на системата за контрол на температурата се издава предупредителен сигнал (светва светодиод) и машината се превключва автоматично в режим на работа с интензивно охлаждане при по-висока честота на въртене, отколкото е при предишния модел. Тя не се самоизключва и работата може да продължи, но при нормално натоварване.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото