Очистване на въздуха при работа с електроинструменти

Въздухът, който дишаме, съдържа различни вещества, предимно продукт на човешката дейност, които са неизбежни и в една или друга степен увреждат здравето. Тук ще разгледаме съвсем накратко причиненото при работа с различни електроинструменти насищане, по-точно замърсяване, на въздуха с прах – фини частички от твърди вещества, получени при механична обработка на различни материали. В зависимост от вида им, т.е. произхода и едрината, при вдишване частичките проникват и се отлагат в дихателната система (носна кухина, трахея, бронхи, бял дроб), като оказват различно – от нежелано до гибелно за здравето въздействие. Частиците прах полепват и по повърхността на кожата, като и тук често вредят на здравето. Всичко това налага взимане на ефективни мерки за защита на работещия и намиращите се в близост хора. Това може да бъдат например дихателни маски, като защитата е само за работещия и силно зависи от вида на маската. За предпочитане са ефективно действащите системи, които да задържат и да не пропускат в околното пространство отделяната в процеса на работа прах и по-едри частички. Няма място за спор, че трябва да се направи всичко възможно прахта да се задържа и събира там, където се отделя, без да се разпространява в околното въздушно пространство. Да не забравяме също, че тя не само се вдишва, а движението на въздуха я разнася и отлага навсякъде, докъдето стига течението.

Вярно е, че част от ръчните електроинструменти имат собствена автономна система за улавяне и задържане на прахта. Това се отнася най-вече за различните шлайфмашини, и то в евтиния любителски вариант на изпълнение. Използва се подналягането, което създава вентилаторната перка на електродвигателя, като засмукваната въздушна струя преминава през филтър, който в някаква степен очиства въздуха и задържа прахта. Едни машини имат текстилна филтрираща торбичка с по-голяма вместимост, при други филтриращият елемент е нагъната филтърна хартия, който значително по-добре очиства въздуха. По подобен начин работят системите за безпрашно пробиване на някои специализирани бормашини.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото