Партньорска среща на „Ташев-Галвинг“ с участието на Deca Diffusion S.R.L., Pestan d.o.o., TYROLIT CEE k.s., АББ България ЕООД, Роберт Бош ЕООД, Макита България ЕООД, FERVI, HELLER и Brano

Tashev1
В края на април се проведе първата за 2016 г. и десета по ред среща, на която „Ташев-Галвинг“ дава възможност на партньорите си от страната да се запознаят с най-нови и особено атрактивни за пазара продукти, представени от самите производители. Те по правило, според законите на търговската логика, се подбират измежду водещи световни марки, чиито продукти в голяма степен определят оборота и просперитета на участниците в тези срещи. Сред предпочитаните участници от страна на производителите са и компании, за чиито продукти именно „Ташев-Галвинг“ е „порталът“, през който те навлизат и намират своето нарастващо участие на все по-претенциозния откъм качеството на стоките пазар в България. С годините тези срещи се утвърдиха в традиция. Участието на всеки производител е осъзната необходимост и поради това желано, а възможностите на програмата в рамките на двата работни дни – ограничени. Поради това освен с пълноценни презентации, изнесени от представители на дадената компания, често придружени и от демонстрация на машини и инструменти, някои производители предпочитат да участват само с демонстрации. Други, като италианската FERVI, немската HЕLLER и чешката Brano a.s. на тази среща бяха представени само чрез експониране на свои продукти в семинарната зала.
При наложилия се като оптимален ритъм на две срещи годишно, от 2011 г. насам участниците в тях имаха възможността да пребивават и опознаят подбрани хотелски комплекси, предимно в планински курорти, които предлагат уединение и спокойствие за работа, както и чудесни условия за отдих. Краткотрайният делови форум, проведен в края на седмицата, е определено желан от участниците, които тази година достигнаха стоте – подбрани партньори от всички кътчета на страната, фирми с подчертано регионално присъствие и пазарно влияние. Тазгодишната пролетна среща се състоя в познатия вече луксозен хотелски комплекс „Еуфория“ в Боровец, който вече бе приютил есенната среща през 2014 г. Тя се проведе след завършека на една от най-успешните години в развитието на „Ташев-Галвинг“ – отминалата 2015 г. Само през партньорската си мрежа в страната фирмата е отбелязала ръст на продажбите 24,53%.
За отбелязване е, че фирмата успя да премине през изпитанията на финансовата и икономическа, световна и национална криза, без големи сътресения. Впечатляващо бързо възстанови и надмина финансовите си резултати отпреди кризата, а през последните 2–3 години бележи все по-изразителни резултати в своето развитие. Причините за този силен растеж са много, но несъмнено една от тях е умелият баланс между директните продажби чрез собствената магазинна мрежа, която през последните години претърпя голямо разширение и обновление, непрестанното увеличаване на продажбите чрез електронния магазин, все по-силното присъствие на „Ташев-Галвинг“ като доставчик на големите вериги от вида „Направи сам“, както и умелата работа по непрестанното разширяване на дистрибуторската мрежа в страната и активното подпомагане на включените в нея местни фирми. Всяка поредна партньорска среща е нагледен израз за възходящото развитие на това сътрудничество, защото успехът е единен и взаимосвързан за всички.
Нивото на глобално, перспективно мислене на ръководния екип на „Ташев-Галвинг“ доказва и фактът, че електронният магазин на фирмата далеч не е само магазин за крайни клиенти. Той е замислен и развиван преди всичко като мощна управленска онлайн система за организиране и оптимално функциониране на търговската партньорска мрежа в страната. На мнозина дори би се сторил необясним фактът, че „Ташев-Галвинг“ се стреми да стимулира и реално подпомага създаването на електронни магазини на своите партньори, което при онлайн търговията до голяма степен си е чисто дарение, защото отнема от стоките, които компанията безпроблемно би могла да продава и директно през собствения си електронен магазин.
Макар и споменато съвсем бегло, дори и това обяснява видимо нарастващия интерес и разрастване мащаба на годишните срещи. На тях традиционно се обсъждат и редица въпроси от ежедневната съвместна работа, включително и силно стимулиращата система от значителни годишни парични бонуси, които всеки партньор получава при ясно определени условия.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото