Партньорска среща на „Ташев-Галвинг” ООД, есен 2016 с участието на: Hitachi Power Tools, Stanley Black & Decker, DeWALT, Rubi Germans Boada, FERVI, Макита България ЕООД, Роберт Бош ЕООД и Tooltechnic Systems

tashev1
В края на септември т.г. фирма „Ташев-Галвинг“ ООД проведе своя единайсети поред и втори за тази година семинар – партньорска среща с участието на Hitachi Power Tools, Stanley Black & Decker, DeWALT, Rubi Germans Boada, FERVI, Макита България ЕООД, Роберт Бош ЕООД и Tooltechnic System. За място на проявата бе избран морският курорт Албена. Това най-отдалечено в сравнение с досегашните семинари място не бе избрано случайно. Просторната зала бе подбрана с оглед на участниците в срещата – над 150 души, предимно управители на търговски фирми измежду най-активните и влиятелни партньори, каквито „Ташев-Галвинг“ ООД има във всички областни и по-големи градове на страната. Присъстваха и търговски фирми, чийто бизнес е изцяло съсредоточен в онлайн търговията. Макар пазарният дял към момента на този начин на търговия да не е голям, бързината при създаване, минималните начални инвестиции, липсата на потребност от голям склад, удобствата, които дистанционната покупка предлага на клиентите способстват за появата на множество такива фирми.
tashev3
Както класическите форми на търговия, още повече електронните онлайн магазини, не могат да работят успешно без съвременните средства за комуникация и доставки с големите дистрибуторски фирми, които им осигуряват стоките. Това е и една от причините редовно провежданите семинари на „Ташев-Галвинг“ ООД да привличат все повече участници. Рекордното досега присъствие в Албена е индикатор за развитието на дистрибуторската мрежа на „Ташев-Галвинг“ ООД в страната, за развитието и финансовото укрепване на местните фирми, за все по-ефективната подкрепа и значителен принос на „Ташев-Галвинг“ ООД за техния успех.
Все по-решаващо значение за усъвършенстване на взаимодействието между търговеца на едро и неговите партньори в страната има електронният магазин, който „Ташев-Галвинг“ ООД развива от няколко години насам. Зад този сложен сам по себе си приложен програмен продукт, невидим за крайния купувач, се намира все по-ефикасно действащ електронен портал за търговия на едро. Ето защо всеки пореден етап, достигнат в неговото развитие, присъства в програмата на срещите на „Ташев-Галвинг“ и партньори. При представянето на по-предната, проведена в Боровец при април т.г. среща, заделихме обстойно внимание на тази тема.
tashev2
Тогава се роди и една нова идея – инж. Христофор Ташев, управител на „Ташев-Галвинг“ ООД, подчерта, че на есенната среща акцентът ще бъде поставен върху новите възможности всяка от фирмите-партньори да може в своята търговска дейност директно да ползва разширените ресурси на изградения от тях портал.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото