Партньорска среща на „Ташев-Галвинг“ с участието на Hugo Brennenstuhl, Hitachi PowerTools, USAG, TONA EXPERT, REMS, Rheinland Elektro Maschinen Group

Taschev-sresta-remont-1_1
На 9 и 10 май фирма „Ташев-Галвинг“ проведе своята първа за годината двудневна партньорска среща, в която от една страна взеха участие представители на реномирани световни фирми, чиито продукти фирмата предлага на българския пазар и от друга – предимно ръководители на търговски фирми, на които „Ташев-Галвинг“ се явява дистрибутор, т.е. търговец на едро. Новост е, че вместо една в годината, тези срещи стават две – с пролетно и есенно издание. Причина за това решение е все по-успешното развитие на бизнеса на „Ташев-Галвинг“, чиито резултати в редица сектори надхвърлят най-добрите постижения отпреди световната икономическа криза. За вземането на това решение несъмнено са повлияли още поемането на нови партньорства с чуждестранни производители, разширяването на и без това огромната продуктова гама (която става видима в електронния магазин на фирмата), както и развитието на търговската мрежа в страната, чрез която немалка част внасяните от „Ташев-Галвинг“ продукти достигат до своите клиенти. Провеждането на две срещи годишно отразява също и засиленото желанието на компаниите-производители да представят новите си продукти и да развиват бизнеса си в България именно чрез „Ташев-Галвинг“.
Станалите традиционни партньорски срещи са съществен елемент от политиката на „Ташев-Галвинг“ за разширяване и укрепване на партньорската си мрежа в страната. На тях участващите в срещата представители на фирмите-производители ги представят, изнасят актуална информация за своите най-нови и успешно продавани продукти, за техните качества и възможности, представляващи особен интерес за крайните клиенти и даващи им конкурентни предимства на пазара. Дават се напътствия за тяхното най-подходящо представяне в магазините и по време на демонстрации. Всеки от производителите предимно излага най-нови продукти, повечето от тях провеждат и практически демонстрации за илюстрация на качествата и тънкостите в приложението на техните инструменти и машини.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото