Пестиш, докато градиш с блоковете POROTHERM на Винербергер


За заглавие на статията заимствахме мотото на водещия в света производител на строителна керамика – австрийската компания Винербергер. Кратко и съдържателно, то илюстрира основната идея, съпътстваща нейната производствена програма – да създава и предлага на клиентите си градивни материали за зидане, които оптимално удовлетворяват все по-високите изисквания за икономия на топлинна енергия и същевременно да спомагат за подобряване на комфорта на обитаване на сградите, което в много голяма степен зависи от добрата звукоизолация както на външните, така и на вътрешните стени. И всичко това да може да бъде постигнато на цени, дори по-ниски от цените на класическите строителни материали, които далеч не отговарят на изискванията за топлинна ефективност, комфорт на обитаване и дълготрайност на строителната конструкция.
Откак в края на 2007 г. Винербергер построи своя първи завод в България, в Луковит, списание „Направи сам“ не пропуска да информира читателите си за всеки нов продукт, който австрийската компания пуска на нашия строителен пазар. Така че цялата детайлна продуктова информация през тези успешни за марката години на налагане на нови за страната ни продукти за зидане са публикувани и на сайта на списанието. Това силно ни улеснява за по-задълбоченото вникване в съдържанието на мотото на Винербергер.
Като цяло успехът на австрийската компания, чиито корени водят към далечната 1819 г., се дължи на успешното съчетаване на най-древния, дарен от природата строителен материал – мергелната глина, с най-съвременни технологии. В резултат строителите получават един от най-модерните и ефективни материали за изграждане на външни и вътрешни стени – блоковете POROTHERM.

Изцяло природен материал, преминал през пламъка на високотемпературни пещи, съчетаващ висока механична якост с много добри топлоизолационни качества, блоковете POROTHERM са подходящото решение за изграждане на монолитни зидове, удовлетворяващи нормите за икономия на енергия. При това, без да се налага поставяне на допълнителна скъпоструваща и отнемаща време топлинна изолация. Затова когато говорим за изпълнение на топлоизолации, би трябвало да имаме предвид основно старите сгради, строени във времена, когато на енергийните източници недалновидно се гледаше като на неизчерпаем запас.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото