Плочите Multipor – нови възможности за топлоизолиранеВ края на септември т.г. едно предизвестено и поради това очаквано събитие, стана реалност. Производителят на популярните блокчета за зидане от автоклавен клетъчен бетон YTONG „Ксела България“ откри официално редовното производство на най-новия си продукт – топлоизолиращите плочи Multipor. Производител на плочите е заводът в Добрич, вторият построен в България завод на немската компания. Производството на този съвсем нов за страната ни иновационен строителен материал безспорно е голям успех и признание за „Ксела България“, защото досега това бе по силите единствено на заводи на територията на Германия. България е първата държава, която нарушава това статукво.
Новото производство ще даде силно отражение върху строителната практика у нас, защото уникалните качества на плочите Multipor откриват нови възможности, които в редица случаи ги правят без алтернатива особено при изпълнението на вътрешни топлоизолации. Както в годините след промяната през 1989 г. блокчетата за зидане YTONG дадоха голям принос за невижданата до тогава революция в прилагането на най-модерни материали и технологии в строителната практика в България, така и плочите Multipor ги очаква поредният за компанията пазарен успех. Дори и за една далеч напреднала във всяко отношение държава като Германия се отчита, че над 75% от строителството, извършено преди 1980 г., не отговаря на съвременните норми за енергийна ефективност и приблизително същият процент от използваната за отопление енергия, образно казано, излита безпрепятствено през външните стени, за да отоплява околното пространство. А както е добре известно, в България процесът на саниране и пригаждане на съществуващия жилищен фонд към съвременните изисквания за разход на топлинна енергия тепърва прохожда.

Събитието бе очаквано поне за специалистите, следящи новостите в строителната практика, защото още през пролетта на 2010 г. компанията публично обяви два нови продукта в своята производствена програма: блокчетата за зидане YTONG extrA+ и в близка перспектива – топлоизолиращите плочи Multipor. Това бе мълниеносната реакция на водещия производител на изделия от автоклавен газобетон на току що влязлата в сила осъвременена Наредба №7 „За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“. С нея се цели значително намаляване на топлинните разходи и съответно на разходите за отопление, което на езика на топлотехниката означава, че коефициентът на топлопреминаване (U) за плътни ограждащи конструкции и елементи на сградите, граничещи с външния въздух, следва да бъде не повече от U = 0,35 W/m²K вместо предишната и вече отменена стойност U = 0,5 W/m²K. Това изискване се отнася за сгради със среднообемна вътрешна температура над 15 °С и, което е много важно – то е задължително не само при проектиране на нови сгради, но също така и при реконструкции, основно обновяване, ремонт или преустройство на съществуващите сгради.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото