Плъзгаща се гаражна врата

Cov1_100Из архива на вестник „Направи сам“. Публикуваме статията във варианта й, поместен в сборника „Най-доброто от вестник „Направи сам“, том II, издание 1989 г.
Минко Тодоров

За гаража всеки може да си направи врата от свързани с панти дървени платна, която се плъзга на ролки върху метална релса. Гаражът в конкретния случай е със светъл отвор 4,0 х 1,9 m – за две коли. Само с някои малки изменения вратата може да се приспособи за единични гаражи, ателиета и други помещения.
На фиг. 1 е даден общият вид на вратата. Тя е направена от пет висящи дървени платна 1 с размери 1950 х 600 mm (фиг. 2).
Отделните платна са направени от шпервани плочи с размери 2000 х 1200 х 20 mm. Плочите и обшивните профили, за които по-нататък ще стане дума, са купени от магазините за горивни и строителни материали.
Vrata1_s
По конструктивни съображения в дясната страна на вратата (гледано отвън) е оставена сервизна врата 2 (фиг. 3) с размери 1880 х 1200 mm. Тя е окачена с три панти 12 на носещия винкел 4, който е бетониран в страничната стена с три метални анкъра. Горната част на всяка панта е захваната към шперваната плоча с винтове за дърво 4 х 20 mm, а долната е заварена към външния край на носещия винкел.
В горния край на носещия винкел е заварен и хоризонталният винкел 5 така, че заедно с него да служи за каса на сервизната врата.
Висящите платна и сервизната врата са обшити по края с П-образни профили 14 от огъната ламарина, които в ъглите са точкувани с електрожен и по цялата си дължина през 300 mm са захванати с винтове за дърво. Профилите усилват конструкцията на платната и ги предпазват от износване в долния край – от триенето в стените на водещия улей. Той е направен от винкел и заварена към него шина (фиг. 4). Във висящите платна е изрязано по едно правоъгълно прозорче с размери 400 х 200 mm, а в сервизната врата – две.
Vrata2_s
От вътрешната страна на висящото платно 11, което се намира непосредствено до сервизната врата, има две сюрмета 7, с които се блокира движението на плъзгащата се врата. И понеже това платно се монтира първо и носи част от масата на останалите, то има отгоре два ролкови блока 8, докато другите са само с по един. Висящите платна са свързани помежду си с по три панти, монтирани от вътрешната страна на плъзгащата се врата. Vrata3_sПлатната се поставят на равна повърхност едно до друго, номерират се и се отбелязват местата на пантите. После пантите се закрепват с винтове за дърво 4 х 20 mm, като на първото висящо платно се поставят „мъжките“ висящи половинки на пантите – нагоре с езичето, а на съседното платно – другите половинки и така нататък до края. Общата дължина на вратата е с 200 mm по-голяма от дължината на светлия отвор, понеже вратата трябва да се застъпва със стената поне 150 mm (фиг. 1).

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото