Покривни прозорци Tondach

 
Наскоро Винербергер пусна на пазара изцяло ново за компанията продуктово направление, с което значително обогатява и без това обширната група материали Tondach, предназначени за цялостно изграждане на перфектния „покрив на столетието”. Това е серията покривни прозорци Tondach, които осигуряват достъп на слънчевата светлина и външен въздух, необходими за превръщане на подпокривното пространство в годни за пълноценно обитаване, едно или повече привлекателни помещения.
Прозорците на Tondach гарантират сигурна преграда срещу проникване на дъждовна вода и неконтролируема инфилтрация на външен въздух. Благодарение на минималните топлинни загуби, те спомагат за намаляване на разходите за отопление, за поддържане в помещенията на оптимален, здравословен комфорт на обитаване – температура и относителна влажност на въздуха. Също така значително намаляват нивото на проникващия в помещението въздушен шум, което също способства за подобряване на комфорта на обитаване, за пълноценен отдих и ефективна работа.
Покривните прозорци са елемент от покривната конструкция. Към тяхното качество се поставят особено високи изисквания, също и към правилното им монтиране. При неподходящо избран прозорец, некачествени помощни материали и неумел монтаж, вграденият сред покритието от керемиди прозорец може да се превърне в източник на проблеми, примерно при всеки по-силен дъжд. Това, между другото, важи за всички материали, използвани за направата на покриви, когато те не са доставени от един, при това реномиран производител и, естествено, монтирани от квалифициран майстор.

Ето защо, в многобройните публикации в сп. „Направи сам” за изпълнение на покриви с материалите Tondach неизменно се подчертава, че те представляват цялостна система от специално произведени висококачествени керамични и некерамични материали, чието съчетаване единствено гарантира качеството и дълготрайността на покрива. Поради това въведената отскоро 20-годишна пълна гаранция на покривите Tondach е валидна само при спазване на тези условия и използване на предписаните от производителя на керемидите материали.
Оттук следва и логичният извод, че за покрив, изпълнен с материали на Tondach възможно най-правилното решение, гарантиращо десетилетия наред спокойствие на обитателите, е покривният прозорец да бъде също Tondach.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото