Права шлайфмашина GGS 28 LP Professional


Към „априлското“ поколение електроинструменти на Bosch принадлежи и новият модел на т. нар. права шлайфмашина GGS 28 LP Professional. Като специализиран инструмент, предназначен основно за индустриалното производство, този вид машини се използват по-рядко, ала там където са необходими, те са незаменими. Доказателство за това е и фактът, че новият модел е седмия от тази вид машини с променливотоково захранване, които Bosch към момента предлага на пазара на професионалните инструменти. Към тази група принадлежи и моделът с акумулаторно захранване GGS 18 V-LI Professional.
Това, в което новият GGS 28 LP Professional се отличава най-съществено от по-предишни модели, е наличието на специален пусков бутон (Totmannschalter), който се задейства и държи машината включена само, докато бъде притискан с ръката, която обхваща ръкохватката. При изпускане на машината по някаква причина, например при възникване на неочакван обратен удар, електрическото захранване моментално се прекъсва. Това е направено за гарантиране на още по-високо ниво на безопасност, като работещият във всеки момент има контрол върху машината. При този вид машини това решение е още по-ценно, защото работният инструмент е открит и без предпазител.
GGS 28 LP Professional работи с множество инструменти за механична обработка и най-вече шлифоване – различни по форма и материал телени четки, пластинчати дискове, шмиргелови камъни и втулки с различна едрина на зърното.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото