Преградни стени на Knauf в жилищното строителство – икономически изгодно решение

Knauf1
Съвременното строителство е немислимо без новите строителни материали и технологии, които коренно промениха строителната практика. Построените с тях сгради са несравнимо по-съвършени и функционални, със силно намалени разходи за отопление през зимата и за охлаждане през лятото, с несравнимо по-добро звукоизолиране на помещенията както от градския шум, така и откъм съседните стаи или апартаменти. Всичко това има не само своето финансово измерение, но също така дава силно отражение върху подобряване на комфорта на обитаване, върху качеството на живот и здравето на хората, на тяхната работоспособност и усещане за благоразположение, на комфорт и уют било в дома или на работното място.
Сред новите материали, които коренно промениха строителната практика, са и облицовъчните плочи на гипсова основа – добре познатите у нас гипскартон и гипсфазер. По-късно към тях се присъединиха и плочите на циментова основа, с които бяха решени категорично и проблемите, характерни за влажни и мокри помещения, включително и за фасадни облицовки. Тези нови материали, приложени в съответни системи, позволиха създаването на изцяло ново направление – „сухото строителство“. В България към днешна дата това понятие, съответните материали и технологии, се свързват неизменно с името на немския гигант Knauf и производството на плочи гипсфазер и гипскартон в неговите два завода в страната ни. Вече започна и производството на все по-популярните и търсени плочи Knauf Cleaneo, които, наред с добрата акустика и дизайн, очистват въздуха в помещенията. Останалите елементи от системите на Knauf за сухо строителство, включително и плочи със специализирано приложение, се внасят.
Този успех се дължи на редица фактори, сред които на първо място е качеството на материалите с марката Knauf и цялостно разработените до най-малкия детайл и винтче системи, предлагащи оптимални строителни решения от мазето до подпокривното пространство на сградите. Същото се отнася и до строителството на еднофамилни и сезонни къщи, при които методът на „сухото строителство“ има много силни предимства, включително и като решение за изграждане на външните стени.
Knauf2

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото