Промените в Наредба № 7 за енергийна ефективност – предизвикателство за професионалистите в строителството

В бр. 27 на „Държавен вестник“ от 14.04.2015 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Част от нейните разпоредби влязоха в сила веднага, а останалите – от 15.07.2015г.
Ново в нея са минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, изразени с числени стойности. С наредбата се въвеждат скали на класовете по енергопотребление за жилищни сгради и за сгради за обществено обслужване, вкл. за детски градини, медицински центрове, спортни сгради. Класификацията се осъществява въз основа на интегрирания показател „специфичен годишен разход на първична енергия“. Например, ако проектната консумация на нова жилищна сграда е между 48 и 95 kWh/m2 първична енергия годишно, тя ще се причисли към клас А. По този начин потребителите лесно ще могат да сравняват енергийните характеристики на различни обекти. Скалите на класовете не се прилагат при сгради с разгъната застроена площ до 250 m2.
Untitled1
Новата референтна стойност на коефициента на топлопреминаване U за външни стени е 0.28 W/m2K. Много хора си задават въпроса как може да бъде постигнат той. Ето две решения с блокчетата за зидария YTONG и минералните топлоизолационни плочи Multipor:
Еднослойна стена от блокчета YTONG extrA+ с дебелина 35 cm гарантира коефициент U = 0,27 W/m2K. Това решение се отличава с простота, сигурност и ниски разходи за изпълнение. Дълготрайността на фасадата е гарантирана, а в допълнение тя притежава и ненадмината пожарозащита. Съчетание от подобни качества може да предложи единствено YTONG.
Untitled2
Комплексна стена: зидария и ефективна топлоизолация – 20 cm блокчета YTONG B2.5, D 700 и 12,5 cm минерални плочи Multipor. Постига се коефициент U = 0,25 W/m2K. Това решение предлага три неоспорими предимства:

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото