Пътеводител за качествен и дълготраен покрив – част II

 

Продължение от част I на статията.

 

Изграждане на покривната система

 

Създаване на вентилируемо подпокривно пространство
По правило керемидите се редят така, че между тях и носещата дъсчена обшивка на покрива да се образува вентилируемо подпокривно пространство, в което въздухът да може да се движи свободно от стрехата към билото, където безпрепятствено излиза навън.
Възходящият въздушен поток ускорява изпаряването на кондензната влага, която нощем се образува от долната страна на керемидите. По-бързото изсушаване на керемидите през зимата намалява вероятността от замръзване на проникнала в тях влага. Добрата вентилация поддържа също така суха носещата керемидите конструкция от летви, което предпазва дървесината от загниване. Лятно време въздушният поток охлажда керемидите и с това спомага за естественото поддържане на по-умерени температури в подпокривното пространство.
Поради това керемидите се редят върху двойна скара от напречно разположени летви. Първо, по наклона на ската, успоредно една на друга, се приковават летвите (наричани още контралетви), които започват от стрехата и завършват няколко сантиметра преди билото. Използват се летви с напречно сечение 50 х 50 mm, но често се използват и 50 х 40 mm или 50 х 30 mm. Целта е да се осигури поне 8-10 cm разстояние за вход на въздушния поток между дъсчената обшивка и керемидите. Полагат се успоредно и при възможност над носещите покрива ребра или в близост до тях. Максималното разстояние между тях е 90 cm. Напречно на тях се поставят и приковават носещите керемидите летви със сечение 50 х 50 mm. Върху тях се поставят керемидите, които се захващат чрез крачетата си към горния край към летвата. При по-голямо вятърно натоварване се използват специални скоби за укрепване срещу вятър, а при по-големи наклони на покрива се използват и винтове (един или два на керемида), чрез които керемидите се фиксират за летвите. В зависимост от модела керемида и градусите на наклона се фиксират различен брой керемиди по точно определена схема.
От решаващо значение за качественото изпълнение на покрива е точното определяне на местоположението на първата, най-близо до стрехата носеща летва, както и на последната, в непосредствена близост до билото. Целта е да се получат еднакво широки редове с керемиди без да се налага неизбежното в по-стари времена рязане на керемидите при билото.

Това е възможно благодарение на факта, че всички предлагани към момента у нас модели керемиди Tondach са пригодени за монтиране чрез приплъзване по дължина една спрямо друга. („Керемиди Tondach. Как се прави добрият покрив.”) Разстоянието на приплъзване зависи от модела – примерно 7,5 cm при Винеам, 3,5 cm за Медитеран Плюс, Румба и 3,0 cm за Венера.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото