Пътеводител за качествен и дълготраен покрив – част I


В навечерието на 40-годишнината на списание „Направи сам“ за пореден път се връщаме към темата за качествено, професионално изпълнения покрив. Това има своето обяснение. От покрива в много голяма степен зависи комфорта на обитаване в сградата, спокойствието, породено от убедеността, че над главите на обитателите няма да прокапе или протече, сигурността, че покривът е стабилна преграда срещу мразовитите зимни ветрове, а лятно време ефикасно забавя проникването на слънчевия пек в сградата.
Също така, покривът в много голяма степен определя външния вид на сградата, подчертава нейния архитектурен стил и привлекателност, спомага за вписването ѝ в околната среда. Колкото сградата е по-ниска, толкова повече визуалната тежест на покрива нараства.
В сравнение с останалите елементи на сградата, покривът е най-силно изложен на атмосферните въздействия – проливни дъждове и едри градушки, дебела и тежка снежна покривка, която лесно се свлича, ако липсват необходимите елементи за снегозадържане. Покривът е подложен на капризите на бурни ветрове, на ултравиолетовото излъчване на слънцето, на големи денонощни и сезонни температурни разлики, които пораждат термични напрежения и ускорено стареене на материалите, особено при хидроизолационните материали на битумна основа и т.н. На него се възлага сигурна и дълготрайна защита срещу проникване на дъждовна и снежна вода, както и на студен външен въздух или пропускане на затопления от сградата навън. Установено е, че само доброто уплътняване на покрива вече намалява енергийните разходи на еднофамилна къща с 5–10%.

Освен това покривът трябва да осигурява и добра топлоизолация на подпокривното пространство. През неизолирания покрив зиме изтича и се губи в околното пространство значителна част от все по-скъпата енергия за отопление на сградата. Колкото сградата е по-ниска, толкова делът на топлинните загуби през покрива нараства. В зависимост от броя на етажите и площта на сградата загубите през покрива може да достигнат 20–25% от общите. Ето защо той задължително трябва да бъде добре уплътнен и топлоизолиран. Особено, ако подпокривното пространство се обитава.
За да удовлетворява целия този комплекс от изисквания: да устоява без ремонт в продължение на десетилетия на неспирните атаки на мощни природни сили, да осигурява комфортно обитаване на сградата, покривът постига не само чрез керемидите, макар и те да са най-важните. Добрият покрив представлява сложна конструкция, изпълнена с редица иновативни материали, образуващи една цялостна система. Изпълнението му изисква необходимите технически познания и точно спазване на указанията на производителя им.

 

Покривът е сложна система от керамични и некерамични материали
Керемидите са финалното покритие на покрива. Те са водещият материал и с техния избор се започва. Не по-маловажни обаче са и останалите елементи, съставящи покривната система.
За качествения дълготраен покрив са валидни основните правила за всяка строителна система: първо, влагане на специално произведени за целта материали от производител със световна репутация, и второ, те да са от една цялостна система, предлагана и изпитана от производителя на керемидите. Това гарантира пълната им съвместимост едни с други, способността им да „работят“ заедно – ефикасно, сигурно и в продължение на много десетилетия напред. Затова водещите в света производители предлагат не само керемиди, а и всички останали материали, необходими за създаване на „съвършения покрив“, до последното винтче и стоманена кука за закрепване на керемиди, например.

Тondach в Европа и България
Казаното дотук с пълна сила важи за най-популярната в Средна и Източна Европа марка керамични керемиди Tondach на концерна Винербергер. Австрийският производител предлага не само широка, внимателно подбрана според региона палитра от керемиди и керамични аксесоари с най-високо качество, а и цялостни покривни решения. При тяхното правилно изпълнение – с предоставените от производителя материали и спазване на предписаната технология, керемидите Tondach се ползват с 33-годишна допълнителна търговска гаранция за мразоустойчивост. Гаранция, която осигурява сигурност и спокойствие, домашен уют, пести немалко средства и грижи.

Керамичните керемиди и цялостните покривни системи Tondach са част от обширната продуктова гама на световния лидер в производството на керамични блокове за зидане и тухли за фасадни облицовки, австрийският гигант Винербергер. Концернът има 200-годишна история – основан е във Виена през 1819 г. Към момента разполага с 200 завода за производство на керамични тухли и керемиди в 30 държави. В производството на керамични керемиди Винербергер държи челното място в Европа.
Производството на керамични керемиди Tondach започва през 1881 г., когато в австрийския град Глайнщетен се открива първата цигларна. През 1964 г. са създадените първите фабрики. От 1972 г. в същия град се сторят последователно три големи завода. Търговската марка Tondach е създадена през 1983 г.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото