Разтвори за зидане на керамични блокове POROTHERM и тухли FORATI


Преди около година „Винербергер“ ЕООД пусна на пазара керамичните блоковете за зидане на външни неносещи стени POROTHERM 38 N+F Hi без необходимост от допълнителна топлоизолация. Това бе очаквано от австрийската фирма “Винербергер“, чиито керамични тухли за обща зидария с марката POROTHERM я поставят на първо място в света при производството на тухли за защитена зидария. Незабавна реакция на току що въведените с осъвременената Наредба №7 „За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“ завишени изисквания към топлоизолиращата способност на строителната конструкция – за външните стени в частност коефициент на топлопреминаване U=0,35 W/m² K.
С коефициент на топлопроводност λ=0,14 W/mK блоковете POROTHERM 38 N+F Hi изпълняват напълно тези изисквания и безспорно са най-добрите керамични блокове с висока топлоизолираща способност предлагани в България. Масивен зид с дебелина 38 cm, изпълнен с тези блокове, и двустранно измазан с мазилка, дебела 15÷20 mm, има посочения вече задължителен за всяко ново строителство коефициент на топлопреминаване. По този начин отпада инак неизбежното поставяне на допълнителна външна топлоизолация, от което произтичат редица допълнителни проблеми и оскъпяване на строителството. Зидането на външните неносещи стени с новите POROTHERM 38 N+F Hi има още ред други предимства, които са разгледани подробно в НС 3-4/2010.
За да бъдат използвани най-ефективно качествата на новите керамични блокове, е от особена важност те да се зидат със специално разработен за тази цел разтвор. Подобно изискване, между другото, е характерно за всички високотехнологични продукти, които напоследък навлязоха и навлизат в строителната практика. Те промениха съществено класическите технологии и наложиха изискването да се работи със система от материали, разработени от един и същ производител, или изрично препоръчани от него. Новите материали за зидане изискват специално създадени за тях зидарски разтвори и лепила, поради което класическите вароциментови разтвори постепенно излизат от употреба. Новите зидарски материали съдържат специални съставки, продукт на модерната строителна химия, които им придават непостижими за класическите материали свойства.
Ето защо новината, че през октомври „Винербергер“ ЕООД пусна на пазара два нови продукта: POROTHERM TM – специално създаден термо-разтвор за зидане на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi, и FORATI Fix, предназначен за зидане на тухлите FORATI, бе очаквана. Появата на двата специализирани разтвора ще даде несъмнено още по-силен тласък в прилагането на тези високотехнологични градивни материали в строителната практика у нас.

Отличните топлоизолационни качества на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi се дължат едновременно на тяхната многокамерна структура с множество вертикални кухини с малко напречно сечение, както и на фината пореста структура на стените им, получена по специална технология в процеса на изпичане на глината.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото