Резултати на Бош Групата (Bosch-Gruppe) за 2012 г.

strong>Мрежовите технологии ще повишат качеството на живота
За 2013 г. се очакват по-добри резултати
• Оборотът на Бош отбелязва големи различия по сектори и региони за 2012 г.
• За 2012 г. Бош Групата достига печалба преди лихви и данъци (EBIT) в размер на 2,5% от оборота
• През 2013 г. се очаква ръст в продажбите от между 2 и 4%
• До 2020 г. Бош планира 8 млрд. евро приходи от „Енергийна и сградна техника”

Щутгарт – Бош Групата прогнозира леко увеличен икономически растеж. Глобалният доставчик на технологии и услуги очаква продажбите му да нараснат с 2 до 4% през тази година. Данните бяха обявени от д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Бош, на годишната пресконференция на концерна. „Предприехме редица мерки, за да увеличим печалбата си през 2013 г. В същото време ще използваме всички възможности за растеж, както в традиционните ни направления, така и в нови области на бизнеса”, заяви д-р Денер. Бош все още вижда значителни икономически рискове като следствие от дълговата криза в САЩ и Европа. Бош прогнозира рецесията в европейската икономика да приключи, но икономическото развитие да стагнира и през тази година. В този контекст ръстът на оборота на Бош Групата през първото тримесечие на 2013 г. беше забавен.
Фокус върху подобряване на резултатите
И през 2013 г. Бош ще продължи с предприетите през миналата година мерки за подобряване на резултатите. Те включват строго управление на областите в растеж и ограничаване на постоянните разходи, инвестициите и закупуването на нови компании и дялови участия. В края на 2012 г. беше подписано споразумение за гъвкаво хармонизиране на разходите за персонал с конюнктурните колебания, засягащи локациите в Германия. Бош очаква ръстът в оборота да дойде от иновативни и полезни продукти, интернет-базирани бизнес модели и по-нататъшно разширяване на международното присъствие.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото