Роберт Бош ЕООД – 20 години устойчиво развитие в България

1
В края на септември т.г. „Роберт Бош“ ЕООД проведе мащабна пресконференция, на която за пръв път пред бе представена цялостно дейността на групата Bosch в световен мащаб и по-конкретно развитието на основни бизнес направления в България. В пресконференцията участва целият ръководен екип на „Роберт Бош“ ЕООД начело с Генералния директор г-н Михай Болдижар и г-жа Лена Петкова, Изпълнителен директор на фирмата. Провеждането на пресконференцията може да се свърже с 20-годишнината от основаването на представителството на Bosch в България през 1993 г., както и с поемането от г-н Болдижар през тази година на управленското кормило на регионалните дружества в България и Румъния.
Окончателният анализ за развитието на бизнеса и финансовите резултати на групата Bosch през 2013 г., както и плановете за развитие и прогнозните показатели за тази година, са публикувани на сайта на „Направи сам“, а тези, които желаят да проучат и анализират развитието на компанията в по-дългосрочен план, ще намерят на сайта и годишните отчети от по-предни години. Историята на компанията от нейното основаване може да се прочете в статията „125 години Bosch – „Техника за живота“.
За пълнота ще добавим, че първото представителство на Bosch в България (чрез фирма Arie) датира от 1911 г. През 1928 г. се основава външнотърговско представителство на Bosch в страната ни. През 1979 г. е сключено споразумение с български фирми и външнотърговски дружества за технологично и икономическо сътрудничество в областта на хидравликата, пневматиката, автоматиката, техниката за спояване и телевизионната техника. Bosch доставя и монтира две линии за производство на правотокови електродвигатели за електрокари.
Началото на същинското мащабно присъствие на Bosch в страната ни е поставено през 1993 г. със създаване на дъщерното дружество в България и едновременно с това и в Румъния. Така завършва близо двегодишният период, станал възможен след политико-икономическите промени в Централна и Източна Европа, през който Bosch основава регионални дружества в Унгария, Полша, Чехия и Словакия, Русия Беларус, Украйна, Латвия и Словения.
В своето въвеждащо слово г-н Михай Болдижар посочи основните данни, представящи развитието и дейността на групата Bosch през 2013 г. Реализираният оборот възлиза на 46,1 млрд. евро, което представлява ръст от 3,1% (6,3% след изчистване на ефекта от курсовите разлики) спрямо постигнатото през 2012 г. Към края на миналата година за Bosch са работили 281 381 служители или с 8500 души повече в сравнение с по-предната година. През 2013 г. Bosch са инвестирали 2,5 млрд. евро. За изследвания и разработки са вложени над 4,5 млрд. евро. Като резултат само през 2013 г. от Bosch са подадени заявки за нови 4964 патента.
Г-н Болдижар направи кратък преглед, като отбеляза по-съществените етапи в развитието на „Роберт Бош“ ЕООД през изминалите 20 години. Началото е поставено с направленията „Автомобилно оборудване“ и „Електроинструменти“. По-малко от две години по-късно е открит и първият автосервиз под името Bosch Dienst. През 2007 г. се въвеждат термотехнологиите (Bosch Термотехника), а през 2008 г. и системите за сигурност (Bosch Системи за сигурност). През 2011 г. се открива и смесеното дружество между Bosch и Siemens „БСХ Домакински уреди България“ ЕООД. През 2014 г. в Техническия университет София е открита лаборатория „Роберт Бош“. Към момента „Роберт Бош“ ЕООД има широко развита мрежа в страната, която обхваща всички областни центрове с около 300 партньори. Към момента Bosch е представен в България с 25 марки за продукти и услуги.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото