Ръчните такери на NOVUS. Избор на подходящите за даден такер скоби и гвоздеи.


Такерът, подобно на своя събрат, класическия канцеларски телбод, е незаменим, широко разпространен инструмент с приложение било в бита, било в редица професионални дейности. Такерите основно работят със специални скоби, поради което са идеалният инструмент за приковаване към основа от дърво на различни материали, които лесно се прокъсват или не могат да бъдат захванати с гвоздеи. Това ги прави задължителен инструмент в тапицерството, при закрепване на противокомарни и други мрежи към дървени рамки, приковаване на гумени уплътнители към врати и прозорци, закрепване на хидроизолиращи и пародифузионни фолия (мембрани) при изпълнение на покривни покрития и т.н. Има и такери, предназначени за закрепване със специални скоби на нисковолтови кабели. Някои от такерите са пригодени и за забиване на тънки гвоздеи. Това е голямо улеснение при закрепване на подови первазни и други декоративни летви, защото работата върви лесно и бързо, а главичката на гвоздея почти не се забелязва и не загрозява.
Широкото разпространение и различни приложения на този инструмент е причина, освен с механични, разчитащи единствено на силата на ръката, семейството такери да се рои и с електрически задвижвани, включително с акумулаторно захранване и пневматични такери. Последните две групи намират предимно професионално приложение.
Затова тук ще спрем вниманието си на ръчните такери, производство на един от световните лидери в тази област ‒ немската компания NOVUS Hefttechnik, член на групата Еmco. От основаването си през 1949 г. досега тя е тясно специализирана в производството на три групи инструменти за закрепвания – такери, клещи за кухи (слепи) винтове и канцеларски телбоди. Във всяка от тези групи NOVUS предлага пълната гама от типични любителски до професионални инструменти, както и пълен набор от скоби, пирони, нитове и др. скрепващи материали.

В България продуктите с марката NOVUS се внасят чрез фирма „Ташев-Галвинг“ ООД. Поради това те бяха представени и на проведената през април т.г. поредна партньорска среща. Ние, от своя страна, ще запознаем читателите на списанието с гамата ръчни такери на NOVUS, които към момента се предлагат у нас.
Както при повечето дейности, колкото е важен инструментът, толкова, а често и от по-голямо значение за успешно свършената работа, са използваните скрепващи материали – скоби и гвоздеи. Особено при скобите съществува голямо разнообразие – с различна широчина и дължина, размери на напречното сечение на материала, от който са изготвени, различия има и в неговата твърдост. По правило колкото скобите са по-дълги, толкова твърдостта на материала е по-голяма. Отделна група са дъгообразно огънатите скоби, предназначени за закрепване на нисковолтови електрически кабели.
Наличното на пазара разнообразие и множеството производители поражда хаос, което прави намирането на подходящите скоби за дадена марка и модел такер често задача с повишена трудност. Има различия в обозначенията – едни размери са дадени в милиметри, други в инчове и т.н.
Изборът на такер NOVUS има и това предимство, че фирмата произвежда широк асортимент от различни по вид, размери и форма скоби и гвоздеи – общо 12 вида. За по-лесно ориентиране освен с цифрено-буквено обозначение, всеки тип е обозначен с една едро изписана буква, поставена върху подложка с различен цвят. Отделно всяка от тези групи (типове) скоби или гвоздеи съдържа разновидности с различна дължина.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото