Ръчни миксери на Collomix за подготовка на строителни разтвори


Миксери с една бъркалка
За разлика от преобладаващата част производители на електроинструменти, за които миксерът е поредният продукт в обширната продуктова листа, обичайно с електродвигател от друга машина, двигателите за миксерите на Collomix са специално разработени с оглед осигуряване на продължителна, дълготрайна работа в условия на високо натоварване, запрашеност и опасност от проникване на вода, характерни при разбъркване на строителни разтвори. Същото се отнася и до предавателната им кутия. В резултат миксерите на Collomix се отличават с голяма сигурност при работа и дълготрайност. Според данни от сервизната поддръжка, само 0,0025% от миксерите на Collomix са показали някакъв дефект в гаранционния срок. Те се отличават с удължен интервал от време до текущо техническо обслужване (смяна на четки) и голяма дълготрайност като цяло. Смяната на четките се извършва средно на всеки 150 часа работа. При среден експлоатационен живот на един ръчен миксер около 350 часа и времетраене за разбъркване на една торба суха смес – 3 min, с него може да бъдат обработени около 7000 торби сух материал.
Към момента се предлага новото поколение миксери с една бъркалка от доказалата качествата си изпитана серия Хо. Тя включва три модела. За да се отличават от своите предшественици, към името на всеки от тях е добавена буквата R.

От ляво на дясно: Xo 1 R, Xo 4 R и Xo 6 R

По-съществените промени при новите машини са повишената мощност на електродвигателя и буферите от еластична материя, поставени в четирите ъгли на ръкохватката. Целта е не толкова те да защитават самата ръкохватка, която при Collomix има здрава стоманена конструкция, а да предпазват подовото покритие от повреждане при евентуално изпускане на машината, както и при нейното поставяне върху пода. Техническите данни на трите миксера са дадени в таблицата.

Най-общо за тях може да се каже:
– Повишената спрямо предните модели мощност на електродвигателя допринася за по-голяма производителност и подобрено разбъркване при трудни за работа материали, които оказват по-голямо съпротивление на бъркалката.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото