Свързване на електрически кабели – бързо, сигурно, водоплътно


Съществуват различни начини за свързване на електрически кабели. При всички безусловното изискване е съединението да има много добра електропроводимост, т.е. да не оказва съпротивление, които би причинило пад на напрежението на протичащия електрически ток.
В редица случаи е необходимо също така свързването да бъде механически здраво, да издържа на вибрации и известни усилия на опън, за да не бъде прекъсната връзката. Освен това мястото на свързване трябва да бъде електрически добре изолирано, а често и уплътнено до степен да не допуска проникване на влага. Свободният достъп на въздух причинява окисляване на повърхността на медните проводници, което води до повишаване на електрическото съпротивление между тях, когато връзката е механична, например чрез усукване на оголените от изолацията краища. Свързването на електрически проводници е задача с повишена трудност особено при автомобили и други превозни средства, защото съединенията са подложени на вибрации, понякога и на опън, температурата на обкръжаващата среда се променя в доста широки граници, мокренето с вода и високата влажност са неизбежни. Поради ниското напрежение във веригата влошеният електрически контакт води до осезаеми резултати – примерно електрическите крушки ще светят забележимо по-слабо.
Свързването на електрически кабели чрез спояване с мек припой е трудоемка операция, а често и мястото не позволява работа с поялник. Освен това остава открит въпросът с доброто изолиране на оголените проводници, за което най-често се използва изолирбанд. Свързването на краищата на проводниците с лустерклеми е несъмнено по-лесно, ала може да създаде и повече проблеми. Лустерклемата заема повече място, при разхлабване на притегнати винтове електрическото съединение се влошава или напълно прекъсва. В допълнение нейното изолиране с цел предпазване от окисляване и проникване на влага е по-трудно.
Всичко казано дотук обяснява широкото приложение, което намериха след появата им на пазара, специалните втулки за механично свързване на електрически проводници, производство на немската фирма STEINEL. Повод да пишем за тях е, че от юни т.г. фирма „Ташев-Галвинг“ вече ги предлага на българския пазар.
Статията може да се смята и като продължение на представянето на пистолетите за горещ въздух на същата фирма, на техните разностранни приложения и на тънкостите при работа с термочувствителни материали.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото