Сензори за движение на STEINEL и тяхното приложение

Steinel2_1
В продължение на близо шест години „Направи сам” редовно представя основните видове сензори и „интелигентни” осветителни тела на немската фирма STEINЕL, световен лидер в производството на този вид техника. На сайта на списанието читателят може да намери подробна информация за най-новите към даден момент модели и тяхното приложение.
Проведеният на 3 юни т.г. в столицата семинар на немската компания STEINEL, организиран от „Ташев-Галвинг” ООД, изнесената от двамата лектори подробна информация ни дава възможност да направим по-общ преглед на основните видове сензори, техните специфични особености според използваната технология и сферите им на приложение.
Освен типичните сензори за движение, които установяват и регистрират наличието на движещ се човек, има и друга разновидност – сензорите за присъствие. Те представляват технологично развитие на сензорите за движение. Изключително високата им чувствителност позволява безпогрешно да регистрират човешкото присъствие, дори когато хората не се движат в помещението, а се намират в седнало положение. Обсегът им на чувствителност може да се регулира така, че сензорът да следи едно, две или група от няколко съседни работни места. В зависимост от това осветлението в помещението се управлява така, че да осигурява оптимални условия за работа само там, където има хора. Така например при големи помещения там, където в момента е безлюдно, осветлението може да работи със силно намалена интензивност или да бъде загасено. При възникване на потребност, т.е. появата и присъствието на човек в дадената зона, то се включва автоматично на пълна мощност.
Според начина си на действие най-често използваните сензори се делят на три основни групи – пасивни инфрачервени, високочестотни и ултразвукови. Всяка от тях има своите характерни особености и предимства, които определят и сферите им на приложение. Сензорите за движение са основно с инфрачервен и високочестотен принцип на действие, докато сензорите за присъствие са запазена територия за инфрачервени и ултразвукови прибори. Изключение правят високочестотните сензори HF 360 и Dual HF – първият е отлично решение за помещения с тоалетни кабини, помещения за преобличане, стълбища, големи гаражи, кухни и др., а вторият се препоръчва при дълги коридори и проходи.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото