Система за безпрашно пробиване на отвори и къртене в бетон и други строителни материали

Bosch-GDE1
През последните години се забелязва рязко завишаване на изискванията и съответно на въвеждането от водещите производители на множество новаторски ефективни решения за повишаване на безопасността и комфорта при работа с ръчните електроинструменти. Наред с редица решения, водещи до значително намаляване на предаваните на човешкото тяло вибрации и ограничаване на създавания от машините шум, много сериозно внимание се обръща и за намаляване до минимум на замърсяващата околната среда, получена в процеса на работата прах. Прониквайки в дихателната система на човека, в зависимост от състава си тя уврежда в различна степен човешкия организъм, а с времето причинява и тежки професионални заболявания. Силно се замърсява околното пространство, а съдържащите се в нея абразивни твърди частици ускоряват износването на електроинструментите и най-вече на техните електродвигатели. Затова всеки от водещите производители непрестанно развива и предлага нови все по-усъвършенствани модели на промишлени прахосмукачки. Почти всички ръчни дървообработващи електроинструменти за шлифоване и рязане имат системи засмукване на прахта и ситните стружки, за тяхното събиране било във локален филтър или в резервоара на прахосмукачка.
Bosch-GDE2
Ефективното улавяне и събиране на „брашното“ и прахта, които неминуемо и в значителни количества се отделят при пробиване на отвори в бетон и други строителни материали, и в по-малка степен при тяхното къртене, е значително по-сложна и трудно изпълнима задача, отколкото при дървообработващите инструменти. Проблемът става още по-нетърпим, когато се пробиват отвори в тавана, а разкъртеният до прахообразно състояние бетон се сипе обилно върху главата на работещия. Човек не може да опази дробовете си, ако не ползва професионална дихателна маска, а двигателят на машината е подложен на яростна атака от нахлуващия през смукателните отверстия за охлаждане на двигателя поток от силно абразивна прах и по-едри песъчинки.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото