Система за изграждане на комини Wienerberger

 


По българската земя къща без комин няма. Така, както няма къща или друга всесезонно обитаема постройка без собствено отопление, от което се нуждаем поне 6 месеца в годината. Дори и в проектираната за отопляване с електроенергия, било в чист вид или посредством разновидност на термопомпена инсталация къща, коминът е необходимост. Било за монтиране на резервен източник на топлина с друг източник на топлинна енергия, било за внасяне в дома на незаменимата атмосфера и уют, които създава живият пламък на камината с дърва, дори и за построяване на дворно барбекю, прилепено до сградата.
Коминът поема изгорелите газове т.е. пушека от котела, отоплителната или готварска печка, от камината и го извежда над покрива, като го разсейва в околното пространство. От него, от неговата тяга, в голяма степен зависи доброто горене и ефективността на отоплителния прибор. Оказва влияние върху рационалното оползотворяване на горивото, оттук и на цената на отоплението. Некачествено изпълненият комин не позволява пълно изгаряне на горивото, огънят тлее, отделят се голямо количество пушек и сажди. Към комините и тяхното изпълнение се поставят високи изисквания по отношение осигуряване на пожарна безопасност, особено когато са в близост до лесно запалими материали, при преминаването през носещата дървена конструкция на покрива и т.н. В малките населени места, където къщите се отопляват основно с въглища и дърва, неплътни, неизправни комини са измежду честите причинители на пожар.
Качественият комин трябва да има напречно сечение, съответстващо на количеството на отделените при горенето газове. Той трябва бъде съобразен с топлинната мощност на отоплителния прибор, особено когато става дума за котел. Камините също са чувствителни спрямо комина, особено когато са с открито огнище, за да не опушват помещението.
Добре изпълненият комин трябва да има гладка вътрешна повърхност, без пролуки, пукнатини или пореста структура, през които да се просмукват димни газове или още по-зле – искри. Тягата на комина силно зависи от повърхностната температура на вътрешната му страна. За да „тегли“ добре, той трябва бързо да се затопля, поради което добрият комин, се нуждае от допълнителна, правилно изпълнена топлоизолация. Коминът трябва да бъде съобразен и с особеностите на процеса на горене в зависимост от вида на топлоизточника. Така например при горенето, в резултат на химически реакции, се отделя немалко количество вода във вид на водни пари – независимо дали се ползва природен газ, течно гориво, въглища или дърва. Ако материалът на комина е пропусклив за тези пари, това ще причинява неговото периодично овлажняване. Често се горят все още влажни дърва. Суровите, наскоро купени дърва, имат висока влажност (50–65%), което означава, че половината от теглото им се дължи на вода. По тази причина изгарянето им не е изгодно, защото отделят близо два пъти по-малко топлина от добре изсъхналите дърва. Една значителна част от топлината се изразходва за изпаряване на влагата и съответно с толкова се увеличава разходът на дърва. Суровите дърва отделят голямо количество сажди, а димът съдържа киселинни съставки, които увреждат и съкращават дълготрайността както на отоплителното тяло – котел, камина, печка, така и на комина. Дървата за горене не бива да имат влажност, по-висока от 15–20%, което при съхраняване под навес на проветриво място се постига за около 2 години.
Споменаваме всичко това, за да изтъкнем високите изисквания, които се поставят към изпълнението на комина и използваните материали.
Коминът е постоянно подложен на киселинна агресия. Съдържащите се в димните газове въглероден диоксид, азотни оксиди, серен оксид и други примеси взаимодействат с водните пари и образуват киселинни разтвори. Ако материалът на комина не е устойчив и защитен срещу тяхното въздействие, ще се активират разрушителни процеси в него.
При правилно изграден комин кондензиралата върху стените на отвора вода се стича, събира и оттича през специално изпълнена система. При горенето на дървесина с високо смолисто съдържание се отделят обилно сажди, част от които се отлагат върху стените на комина. Колкото те са по-грапави, толкова отлаганията се натрупват по-лесно и бързо. Това, от една страна, изисква стените да са гладки, а от друга, самият комин да улеснява почистването. Това изисква димоотводна тръба с кръгло напречно сечение, каквато е и формата на металните четки за почистване.
Без претенция за изчерпателност изброените дотук особености и изисквания очевидно подсказват, че изграждането на качествен комин не е никак лесна работа. Дори, бихме казали, че при съвременните разбирания и изисквания, това е невъзможно при старата допотопна технология на иззиждане с единични тухли. Измазването на отвора отвътре с хоросан е истинска мъка, а плътността на стените на комина е съмнителна. Трудоемък и бавен процес. Резултатът – нискокачествен краен резултат. Подминаваме и появилите се по време на разцвета на панелките преди десетилетия коминни тела с крехки стени от лек бетон, подобни на които се предлагат и до днес. Освен че имат съмнителна механична якост, порестата им структура позволява просмукване на газове. Грапавата вътрешна повърхност пък улеснява задържането на сажди.
Както във всяка друга сфера на строителната практика, и у нас през последните две десетилетия навлязоха съвременни материали за изграждане на комини, производство на тясно специализирани чуждестранни фирми. Включително с използване на керамични и на тръби от неръждаема стомана.

Тук представяме една силно заслужаваща внимание новост на нашия пазар за строителни материали – цялостна система за изграждане на комини. Тя е производство на световния гигант и лидер в производството на съвременни високоефективни керамични строителни материали – австрийската компания Wienerberger. Тя е производител на изключително популярните блокове за зидане Porotherm, най-добрият материал за изграждане на енергийно ефективни и осигуряващи максимален комфорт на обитаване сгради. Нейно производство са и керамичните керемиди Tondach, предпочитаният и в Европа, и у нас материал за качествени, дълговечни и красиви покриви.
Авторитетът на компанията сам по себе си е достатъчна гаранция за качеството на новата система за изграждане на комини, която „Винербергер“ ЕООД отскоро предлага и на нашия строителен пазар. Изрично посочваме, че става дума за система, защото по принцип Wienerberger предлага не просто строителни материали, а цялостни комплексни решения, надхвърлящи равнището на съвременните изисквания с оглед осигуряване на дълговечно и качествено строителство.
Такова решение е разгледаната тук система на Wienerberger за изграждане на комини. Клиентът получава пълен комплект – палета, съдържаща всичко необходимо за лесното, бързо и качествено изграждане на комин с височина 7 m. Предлагат се два варианта според диаметъра на вътрешния отвор на комина – Ø18 и Ø20. Комплектът е наречен „базов”, защото над тази височина коминът може да се надгражда колкото е необходимо чрез добавяне на нови коминни модули.
Системата е модулна. Състои от отделни елементи, които с лекота и най-важното – с голяма точност прилягат и се свързват един с друг. Всеки модул има керамична димоотходна тръба с плътни, здрави и гладки стени. Краищата им са с фабрично оформени фалцове, така че да влизат плътно една в друга. Благодарение на точната изработка и еднаквост в размерите тръбите се свързват механически, здраво се слепват със специално киселинно устойчиво лепило. Съединенията между тях са плътни и дълготрайни.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото