След рекордна година Бош продължава курса си на растеж. Годишна пресконференция 2016 г.

Услугите допълват и разширяват продуктовото портфолио

♦ 2015 г. – Рекорден оборот от 70,6 милиарда евро
♦ 2015 г. – Оперативната печалба нарасна с 24% на 4,6 милиарда евро
♦ 2016 г. – Очаква се увеличение на оборота с 3 до 5%
♦ Широката продуктова гама е основа за разрастване на бизнеса с услуги
♦ Свързаната индустрия – по 1 милиард евро допълнителни икономии и оборот
♦ 14 000 работни места за млади професионалисти

Bo_5Щутгарт и Ренинген, Германия – След рекордната 2015 г. Бош ще продължи курса си на растеж и през тази година. Въпреки нестабилната пазарна конюнктура и геополитическата несигурност, през 2016 г. глобалният доставчик на технологии и услуги очаква увеличение на оборота между 3 и 5%. Бош ще продължи да расте по-бързо от конкурентните фирми. Ако слабата динамика на някои региони и пазари, наблюдавана през първото тримесечие, се задържи, ръстът на оборота ще остане близо до долната граница на прогнозата. През първите три месеца на 2016 г. в стагнираща пазарна среда оборотът на Бош се повиши с 3% (4% с отчетен ефект от курсовите разлики) в сравнение с много силното първо тримесечие от миналата година. „В бъдеще ще растем не само с иновативни продукти, но и с иновативни услуги“, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Бош, на годишната пресконференция в новия Изследователски център на Бош в Ренинген. „Ще разработваме все повече свързани услуги върху широката основа на нашия хардуерен бизнес“, продължи Денер. Компанията ще се опира не само на богатата си технологична диверсификация, но и на задълбочената си компетентност в различни отрасли и области. „Клиентите ни няма да се срещат с Бош само в колата или в кухнята. Със свързаните си услуги Бош ще се превърне в ежедневен спътник в много житейски ситуации“, обобщи Денер.

Бизнесът през 2015 г. – рекорди в оборота и печалбата
През 2015 г. оборотът на Група Бош достигна историческия връх от 70,6 милиарда евро. С цялостното придобиване на съвместните дружества BSH Hausgeräte GmbH и Robert Bosch Automotive Steering GmbH приходите от продажби се увеличиха с 22 милиарда евро или с 44%. Оперативната дейност на Бош също се разрасна силно и доведе до повишение на оборота с 10%. След елиминиране на ефекта от курсовите разлики ръстът в оборота е 3,8%. През 2015 г. всички бизнес сектори отбелязаха двуцифрен ръст и увеличиха печалбите си с изключение на бизнес сектор „Индустриална техника“. През изминалата година се повиши и печалбата на Група Бош като цяло – доставчикът на технологии и услуги постигна финансов резултат преди лихви и данъци (EBIT) в размер на 4,6 милиарда евро или 6,5% марж на EBIT. В сравнение с предходната година оперативният EBIT е повишен с 0,9 милиарда евро или с 24%.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото