Собствено производство на биологичен тор – компост

New7
Дворната градина е преди всичко място за отдих и удоволствие, включително чрез отглеждане на декоративни растения, зеленчуци, овощни и други дървета. Тя е и източник на постоянни грижи, защото нищо на този свят не пада даром от небето. Колкото градината е по-голяма, колкото растителността в нея е по-изобилна и разнообразна, толкова повече усилия са необходими за нейното създаване и поддържане. Тя е и постоянен генератор на растителни отпадъци, които създават немалко проблеми за тяхното отстраняване. Източник на такива отпадъци са редовното подкастряне на дърветата или отрязването на някои от тях, оформянето на живия плет, премахването на избуяли диви храсталаци и леторасти, на завършили жизнения си цикъл, най-често едно-двугодишни растения, опадалите от дърветата листа, окосената трева и др. По данни на VIKING градинска площ от 1000 m² годишно генерира маса от около 125 m³
окосена трева и други растителни отпадъци. Те трябва своевременно да се събират и премахват от градината, защото заемат място, загрозяват, пречат на нормалното развитие на живите растения. Някои, като наслоената на дебел пласт трева, загниват, отделят миризми и присъствието им в градината става още по-непоносимо.
Отколешна практика по нашите земи е растителните отпадъци да се изгарят. Това е варварско занимание, породено в безпросветни времена и поради липса на техника, защото в огъня се разхищава ценен биологичен ресурс вместо да се положат минимални усилия за неговото усвояване и връщане обратно в почвата. Да не говорим, че паленето на клади с натрупани храсталаци и клони далеч не винаги е безопасно занимание. В обгорялата под огнището почва нищо живо не остава, а високите пламъци може да увредят околната растителност. Превръщането на органичната растителната маса в пепел е и икономически неоправдано. Вместо да бъдат унищожавани, с минимални усилия и разходи, растителните отпадъци могат да бъдат превърнати в естествен тор – компост, използван за подхранване и подобряване на условията за развитие на растенията. Компостът представлява отличен биологичен тор, съдържащ в необходимите пропорции всички потребни за доброто развитие на растенията органични и минерални хранителни вещества. Внесен в почвата той подобрява нейната структура и способността й да изхранва растенията.
Viking_1-2
Компостът се получава в резултат на естествени биохимични процеси, водещи до разлагане на растителната маса и превръщането й в лесен за усвояване биологично чист продукт. При това в сравнение с останалите видове торове – оборски или изкуствени, компостът със сигурност е най-евтиният. Вместо да създават проблеми при изхвърлянето и унищожаването им, преработените растителни отпадъци се връщат обратно в почвата, където служат за храна на живите растения. Освен споменатите, естествени и неизбежни за всяка градина отпадъци, подходящи за компостиране са също и отпадъците с растителен произход от кухнята – обелки от плодове и зеленчуци, опадали в градината плодове, остатъци от кафе и чай, дървесна пепел и др.
За да се превърнат в добре угнила маса, са потребни време и подходящи условия, позволяващи на различни микроорганизми и червеи да разградят целулозата до годни за усвояване от растенията хранителни вещества. Това са същите процеси, които в природна среда, примерно, създават богатата на хранителни вещества горска почва. С намесата на човека чрез компостиране тези процеси се ускоряват и направляват за постигане на оптимален резултат.
Успешното превръщане на отпадъците в компост изисква познания, обособяване на подходящо място в градината, осигуряване на оптимални условия за протичане на отделните фази на разграждане на биомасата до получаване на качествен, пълноценен тор.
Най-напред обаче, е необходима подходящата техника – дробилка за храсти и меки растителни отпадъци, без която идеята за тяхното оползотворяване ще си остане само добро намерение.
На темата „компостиране” в „Направи сам“ вече е посветена подробна статия. В допълнение на написаното по-рано в списанието ще цитираме дословно и препоръките, съдържащи се в специалното издание на VIKING GmbH от 2015 г., което на български език се разпространява от представителството „Андреас Штил“ ЕООД и мрежата от търговци, които продават машините VIKING и STIHL.

Събиране и складиране на материал за компост
Какво може да се компостира? Всички органични гниещи материали от градината и домакинството, като например зелени отпадъци, остатъци от реколта, цветя, многогодишни тревисти растения, листа, окосена трева, нарязани дървета, храсти и жив плет, балконски и стайни растения от дома, кухненски остатъци като плодове и зеленчуци, чай, кафе, яйца, дървесни стърготини. Не се препоръчва използване на плевели със силни семена или корени, болни растения, хартия и картон. Напълно неподходящи са метали, стъкло, отпадъци от месо, пластмаси и т.н.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото