Соларна система Bosch пести до 75% енергия за затопляне на вода

KCM1
През октомври 2013 г. КЦМ Пловдив се сдоби със соларна инсталация за подгряване на водата, необходима за битовите потребности на работниците и служителите на комбината. С това решение разходите за топла вода се намаляват с 3/4 и същевременно се намалява замърсяването на околната среда, което би причинило използването на конвенционални невъзобновяеми източници на енергия. Проектът е изпълнен от оторизирания партньор на Bosch „Термотехника“ в Стара Загора – фирма „Енергия КК” ООД. Тя спечели конкурса поради оптималното съотношение на цената спрямо топлинната мощност на инсталацията, дължащо се на високия к.п.д. на произвежданите от Bosch слънчеви колектори и инсталации за затопляне на вода като цяло. В крайна сметка изпълнената с тях водогрейна инсталация се изплаща за изключително кратък срок.
Върху плоския покрив на сградата за битови нужди са монтирани 90 соларни колектори Bosch Solar 7000TF с обща площ 213 m², които осигуряват топла вода за бойлери с общ обем 10 000 l.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото