Списание „Киров NEWS“

През есента на 2009 г. „Киров“ АД започна издаването на собствено фирмено списание „Киров NEWS“. Приобщавайки се към тази характерна практика за компаниите с дългогодишни традиции, това бе поредният жест на внимание и грижа от страна „Киров“ АД към многобройните партньори и по-големи клиенти на фирмата, и по-точно – за тяхната по-пълна и своевременна информираност.
Луксозно отпечатвано на хартия, първоначално списанието бе предназначено за отбран кръг читатели, които повече или по-малко са свързали своя професионален път и дейност с продуктите закупени и сервизно поддържани от „Киров“ АД. Това бе и все по-нарастващият кръг от търговски партньори, чийто бизнес в голяма степен бе свързан и се развиваше заедно с развитието на „Киров“ АД.
В духа на стремглавото развитие на Интернет като най-масово достъпната информационна среда, от миналата година списанието получи своето естествено развитие и вече се издава в електронен вариант. Така то стана достъпно до милионна читателска аудитория, а съдържащата се в отделните книжки информация – несравнимо по-удобна за намиране и ползване.
За да улесним на свой ред достъпа на читателите на списание „Направи сам“ до „Киров NEWS“ към всеки от излезлите досега броеве на тази страница сме поставили пряка връзка.

EKN24-1EKN23_sEKN22-1_sKirov_262x381EKN-Br-20_s

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото