Топлоизолационни фасадни системи на Knauf

Преди повече от 20 години в списание „Направи сам“ подхванахме активно и професионално темата за необходимостта от ефективна топлоизолация на всяка обитаема сграда, за материалите и правилното изпълнение при фасадни или вътрешни преградни стени, на покрива и подпокривното пространство или в сутерена. Отдавна отмина времето, когато бе необходима упорита разяснителна работа, че е недопустимо с трудно спечелените пари да отопляваме околното пространство. Бързо нарастващите през годините разходи за отопление свършиха своето. Вече не е необходимо да се обяснява зависимостта на работоспособността и здравето на обитателите от микроклимата в помещенията.

От 2004 г. насам положихме немалко усилия да убеждаваме милионната читателска аудитория на списанието, че топлоизолацията е дългосрочна инвестиция, поради което най-неуместната икономия е да се пести от дебелината на топлоизолационния материал . Защото такава практика имаше сред майсторската гилдия. Поради немощно незнание, разбира се. Това за което пишехме и настоявахме да се прави с оглед и на бъдещия ден, през 2015 г. бе наложено като стандарт в прословутата Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. С нея се определят минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите. Новата референтна стойност на коефициента на топлопреминаване U за външни стени стана 0,28 W/m²K, което пък определя минималната дебелина на допълнително поставената топлоизолация.

През всички над 110 публикувани в списанието и налични на сайта статии по темата „Топлоизолации“, като ярка водеща нишка се открояват основните изисквания, чието спазване гарантира качественото, енергоефективно, дълготрайно и в крайна сметка финансово изгодно в дългосрочен план решаване на този от първостепенна важност проблем за всяка обитаема сграда.

Допълнително поставената фасадна топлоизолация, било при ново строителство или саниране на по-стари сгради, представлява многопластова, съставена от материали с различни физични, механически и химически свойства – грунд, лепила, топлоизолационен материал, шпакловка, тънкослойна декоративни мазилка и т. н.

Те трябва да бъдат така подбрани, а най-добре – специално разработени и произведени, че да могат здраво и дълготрайно да се свържат един с друг. Като единна система да устояват на външните въздействия – най-вече на термичното разширяване и свиване на материала, да издържат на натоварване от вятъра и механически натиск.

 

Как може да се постигне качествена, дълготрайна външна топлоизолация?

Ето как:

Правило 1. Да се работи само с материали, образуващи единна топлоизолационна система, чиито основни компоненти са разработка и производство на един и същ производител. Негов е и подборът на топлоизолиращия и на останалите помощни материали като армировъчна мрежа, дюбели, метални профили и други, които заедно изграждат топлоизолационната система. Практиката да се използва сбирщина от материали на различни, често малко известни производители, подбрани според критерия ниска цена, често води до плачевни резултати и компрометирана изолация. Включително до отлепени от вятъра части или цели фасадни облицовки. Не случайно повечето „майсторски оферти“ се дават „на ангро“, без разбивка по стойност на материалите и на труда, защото скритата печалба идва от евтини, но също така и некачествени материали.

Правило 2. Най-сигурната гаранция за успешен избор на топлоизолационната система като цяло, е нейният производител – с име и марка на утвърден от много десетилетия световен лидер в създаването на нови строителни технологии и материали. Те се броят на пръстите на едната ръка. Сред тях безспорно се откроява името на немската компания Knauf. Нейната изключителна известност най-вече се свързва с лидерските й позиции в т. нар. сухо строителство – система от „екипно“ работещи материали, които масово се прилагат в съвременната строителна практика.

Knauf също така заема лидерски позиции в производството на широка гама строителни материали, постижения на съвременната строителна химия, като материали за вътрешни и външни мазилки, лепила, фугиращи и шпакловъчни материали, тънкослойни декоративни мазилки за външна и вътрешна употреба, грундове и бои, хидроизолационни материали, саморазливащи се материали за подови замазки, материали за пожарозащита на строителната конструкция и др.

 

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото