Топло – и хидроизолация на цокъла на къща

Toplo1
Темата за топлоизолацията на сгради, и най-вече на малки едно- и двуфамилни къщи, е измежду най-подробно разработените в „Направи сам“. Рубриката „Топлоизолации“ към момента съдържа 116 статии. В тях е разгледано топлинното изолиране на различните елементи на строителната конструкция – фасадни стени и покриви (външни и вътрешни изпълнения), основи, подове, подпокривни топлоизолации, сутерени и тавански помещения, и т.н. Описани са подробно и всички необходими за това материали – топлоизолиращи плочи и дюшеци, грундове, лепила, шпакловки, армиращи мрежи, защитни профили и ъглови лайсни, дюбели за топлоизолации, тънкослойни декоративни мазилки и фасадни бои.
В списанието са разгледани подробно и цялостни решения – топлоизолационни системи на част от водещите световни производители, които са и най-силно представени на нашия пазар, като например Ceresit и Weber.
В случая говорим само за изпълнение на допълнителни топлоизолиращи системи, поставени върху вече съществуваща строителна конструкция, най-често от тухли (керамични блокове) и бетон, с цел повишаване на топлинната ефективност на сградата. Правим това изрично уточнение, защото в списанието, съответно на сайта на „Направи сам“, има описани и решения за подобряване на енергийната ефективност на сградите чрез иззиждане на масивни стени с материали на Wienerberger или YTONG. В тези случаи допълнителна топлоизолация не е необходима или дебелината й е силно намалена. Публикувани са и множество решения на топлоизолационни конструкции, изпълнени като „сухо строителство” с материали на Knauf.
За разлика от преобладаващите в мрежата публикации с чисто търговски или популярен характер, „Направи сам“ набляга на практическата страна – на конкретни цялостни, завършени технически решения, на оптималния избор на материалите и тяхното практическо използване. Стремим се да запознаваме читателите на списанието с информация, която да ги подпомага при взимане на важни решения, каквото несъмнено е топлинното изолиране на сградата, в която живеят.
От 2003 г. насам списанието полага непрестанни усилия да спомага за промяна на битуващата все още по това време, а и доста години по-късно представа, че дебелина на топлоизолиращия материал 5–6 cm е предостатъчна, а дебелини от 7–8 cm са вече безсмислено разхищение. Представа, формирана предимно от „майстори на мистрията”, за които четенето, камо ли на чужди езици, е ерес или от пресметливи предприемачи, стремящи се да строят възможно най-евтино и да продават жилищата възможно най-скъпо.
С публикуването на статии, подкрепени с таблици и диаграми, списанието повече от десетилетие се стреми да убеди най-вече реалните инвеститори, хората, които поръчват и плащат поставянето на топлоизолацията на къщите си, че най-безсмислената икономия е да се пести от дебелината на топлоизолационния материал. Това е така, защото именно от неговата дебелина, при правилно изпълнение, в най-голяма степен зависи топлинната ефективност, т.е. реализираната при отопление и охлаждане на сградата икономия. Съответно и по-бързото изплащане на направената инвестиция. Дори и при по-скъпия топлоизолационен материал за фасадни изолации, плочите от каменна вата, увеличаването на дебелината на топлоизолацията от 9 на 12 cm води до оскъпяване от само 9,7%.
Макар и следвайки със закъснение тенденциите за икономии и завишаване на изискванията за енергийна ефективност в ЕС (стратегия „Европа 2020”), нещата и у нас постепенно си идват на мястото. Това се вижда и в промените на известната на всеки проектант и образован строител Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Така например нормативно приетото изискване за минимална стойност на коефициента на топлопреминаване през външни стени (при отопляеми помещения) U през последните петнайсетина години се е променила така:
» 1999 г. – 0,50 W/m²K
» 2005 г. – 0,35 W/m²K
» 2015 г. – 0,28 W/m²K (в сила от 15.07.2015 г.)

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото