Фугиране на бетонни и каменни настилки със Stones ECO


Австрийската компания Винербергер отскоро предлага изцяло нов продуктов сегмент – бетонни изделия Semmelrock за различни видове настилки, предназначени за открито – улици, тротоари, площади, градински алеи и пътеки, открити веранди и тераси, настилки около басейни и други подобни обекти. Тя предлага не просто разновидност от продукти, а цялостни системи. Този подход осигурява, а при правилно изпълнение и гарантира, лесното, бързо и качествено изпълнение на дълготрайни настилки с отличен външен вид, хармонично вписващи се и в природната среда.
В НС 11/2021 г. представихме накратко основната палитра от бетонни настилки, изпълнени с материали Semmelrock.
В НС 7-8/2023 г. темата бе „Линейни отводнителни системи SemDrain на Semmelrock“. Те са незаменимо решение, елемент от цялостната система материали Semmelrock за изграждане на настилки за пешеходно или автомобилно движение.
В тази статия представяме друг, все още нов и слабо познат за българския строител, иновативен материал – фугиращата пясъкообразна смес с марката Stones ECO. Тя е предназначена за запълване на фугите при разположени на открито настилки от павета или плочи, които са предвидени основно за пешеходно движение – алеи, подходи пред входове на къщи и гаражи, тераси и т.н. Материалът може да се използва и при зони, достъпни за автомобили с тегло до 3,5 т.
Материалът Stones ЕСO е подходящ за запълване на фуги с широчина от 1 до 20 mm при минимална дълбочина (дебелина на плочите) 30 mm.
С какво фугиращият материал Stones ECO превъзхожда добре познатите материали, използвани от столетия и защо бива сочен като иновация в строителната практика?
Пътеките и алеите във всяка градина или парк са елемент от първостепенно значение. Те са дългосрочна инвестиция, чийто желан външен вид, функционалност и дълготрайност, съчетани с лесна поддръжка, са постижими чрез използване на съвременни качествени материали и технологии, които освен всичко друго, отговарят на съвременните екологични изисквания.
Такива решения са изделията Semmelrock. Бетонните настилки на австрийската компания откриват простор за творчески дизайн и екологичност на изпълнените с тях обекти. Положени върху водопропусклива основа с необходимия надлъжен и напречен наклон за оттичане на водата, без използване на свързващи (слепващи) циментови разтвори или други материали, те осигуряват качествено и щадящо околната среда решение. Благодарение на фугите, образувани между отделните елементи и използване на различни фракции от трошен камък за основа, дъждовната вода се просмуква в почвата бързо и ефективно, което облекчава дренажната система. Поради тази причина и фугите като елемент от настилката, също трябва да бъдат запълнени с водопропусклив материал, който способства процеса на инфилтрация.
И не само това.
Настилките на открито задължително се изпълняват чрез оставяне на пролука (фуга) между използвания за целта материал – плочи или павета. Причините за това са няколко. Наличието на фуга предотвратява плътния контакт между съседните елементи. Това предпазва техните кантове от механично разрушаване и постепенно изронване, причинени от механичните сили, възникващи при термичното им разширение през горещите месеци на годината. През зимата, превърналата се в лед вода, също оказва силно разрушителен натиск. Дори може да повдигне отделни части от настилката. Наличието на правилно изпълнени и запълнени фуги позволява компенсиране на тези въздействия и способства за запазване на целостта и здравината на материалите, с които е изпълнена настилката.

Наличието на фуги допълнително улеснява полагането на плочите, защото позволява да се коригират своевременно дребни неточности при окончателното им наместване. Както вече стана дума, фугите изпълняват и още една много важна функция – запълнени с подходящ водопропусклив материал, те спомагат за инфилтрация, т.е. за своевременното отводняване на повърхността. През тях дъждовната вода се оттича и просмуква в почвата, с което вероятността от образуване на локви или потоци, според наклона, силно намалява.
Освен че са конструктивен елемент, фугите допринасят значително за цялостния декоративен ефект, създаван от настилката. Те спомагат за по-релефното очертаване на контура на плочите, като подчертават ефекта на канта. Добре запълнените фуги, без прорасла нежелана растителност и останали върху настилката трайни следи при използване на цимент примерно, придават допълнително очарование на майсторски изпълнената настилка.
Обичайните материали за запълване на фугите, като пясъчно-циментов разтвор или кварцов пясък, са изживели времето си. Циментовият разтвор създава твърда връзка между елементите в настилката, поради което периодичните термични напрежения след време може да причинят разрушаване на материала, появят се пукнатини, които през зимата ледът бързо разширява. Така запълнената фуга не пропуска вода, а колкото и внимателно да се работи, зацапването на повърхността на плочите с цимент все ще остави видими следи. Почистването след неговото втвърдяване е трудна, често и невъзможна задача.
Запълването на фугите с обикновен кварцов пясък изисква честото им допълване с нов, защото поради липсата и на минимално свързващо песъчинките вещество, той лесно се отмива от дъждовете. Същото би могло да се случи и при невнимателно миене на настилката със силна струя вода. Този класически пълнеж има и друг недостатък. След време пясъкът се превръща в хранителна среда, която способства за поникване и развитие на тревна и друга растителност, което в повечето случаи е нежелателно и неестетично.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото