Хидро- и топлоизолация на избени помещения

 

Из архива на списание „Направи сам“ – бр. 5-6/2000 г.

 

При изграждането на основите и стените на вкопаните в почвата избени помещения, т.е. докато сградата излезе над нивото на почвата, трябва да се вземат специални мерки за сигурната и дълготрайна защита на строителната конструкция срещу неизбежно просмукващата се от почвата влага – капилярна, просмукана дъждовна вода, а в някои случаи основите са подложени и на доста силен хидростатичен натиск от високи и обилни подпочвени води. Всъщност определението „дълготрайна” не е най-точно, защото хидроизолацията трябва да се изпълни така, че да изпълнява ролята си през целия експлоатационен период на сградата. Тук икономии и компромиси не бива да се правят, включително не бива да се разчита на самоуки майстори, защото откопаването на основите за ремонт на хидроизолацията е твърде скъпо и не винаги успешно начинание.

Същевременно, докато преди година бе истински подвиг да се намери някое и друго руло полупригоден, лесно късащ се воалит, сега на пазара се продава всичко необходимо за изпълнение на всякакви изолации на съвременно ниво.

Независимо от това как и от какъв материал са направени стените на избените помещения – бетон, бутобетон или тухли, те трябва да бъдат сигурно защитени с вертикална и хоризонтална хидроизолация. За предпочитане е обаче стените да бъдат излети от стоманобетон, нещо, което е задължително при високо ниво на подпочвените води и силен хидростатичен натиск.

 

Хид­ро­и­зо­ла­ция на сте­ни­те на из­бе­но по­ме­ще­ние при не осо­бе­но ви­со­ки изис­к­ва­ния към за­щи­та­та – изолацията е изпълнена чрез битумна шпакловка вместо с мушама
1. По­до­ва пло­ча на ни­во­то на пар­те­ра
2. Го­тов под в из­ба­та
3. Ни­во на поч­ва­та
4. Вер­ти­кал­на хид­ро­и­зо­ла­ция
5. Хо­ри­зон­тал­на хид­ро­и­зо­ла­ция
6. Дре­наж
7. Дре­наж­на тръ­ба, по­ло­же­на в легло от ча­къл
8. Пред­па­зен слой от си­тен ча­къл или дре­наж­ни пло­чи

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото