Цифров ъгломер на Kapro

Kapro1
Всеки, който се е занимавал с изработка на нестандартни мебели с форма, различна от паралелипедната с нейните прави ъгли и необходима при обзавеждане на помещения в подпокривното пространство, например, с направата на дървено стълбище, или пък е полагал дървени настилки, поставял стенни облицовки под наклонен таван, монтирал е корнизи или первазни летви, майсторил покривни конструкции или градил дървени конструкции в градината, неизбежно е изпитвал остра потребност от уред за измерване на ъгли. Най-малкото от инструмент, с чиято помощ даден взет на място ъгъл да бъде пренесен и очертан върху дъска или летва, за да бъдат прерязани така, че да пасват точно на мястото си след това. Някога майсторът паркетчия сам е изработвал подобен инструмент за що-годе точното срязване под ъгъл на паркетините, с които завършва всеки ред на масивната паркетна настилка. Примитивно приспособление от две летвички, съединени в единия си край с винт и крилчата гайка. Така се получава ъгломер с подвижни рамене, чието движение може да се застопори чрез завиване на гайката.
Такива бяха времената, потъващи постепенно в забвение от миналото. Потребността от точен ъгломер обаче остава, защото успехът на всяко майсторене в много голяма степен зависи от качествата на измервателните инструменти. Ето защо посрещнахме с въодушевление появата на електронния ъгломер на Bosch PAM 220, уред предназначен за домашната работилница и тутакси му посветихме подробна, че и възторжена статия в първия брой на „Направи сам“ за 2015 г.
Сега отново, с не по-малко желание и интерес се връщаме към темата. Повод за това е ъгломера с електронно отчитане Digital T-BEVEL на израелската фирма KAPRO, който, както и останалите измервателни прибори с тази марка, се предлага от фирма „Ташев-Галвинг“. Освен убедеността ни, че наред с лазерните ролетки и нивелири, електронният ъгломер също има своето място в работилницата на по-напредналия домашен майстор, още повече на професионалния дърводелец, принос за появата на тази статия имат и още два незаобиколими факта. Високото на световно ниво реноме на фирма KAPRO като производител на качествени измервателни инструменти и най-вече привлекателната цена на инструмента – 99,91 лв. с ДДС. Това го прави разумна придобивка вече и за домашната работилница, защото дори и веднъж в годината да намери приложение, инвестицията се изплаща.
2

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото