Шаблонбетон – eстетични бетонни настилки с високи експлоатационни показатели

ст.н.с. д-р инж. В. Найденов, инж. Ст. Драганов

Публикуваната на сайта статия „Проектиране на настилки от щампован бетон“ привлече вниманието на много читатели, някои от които ни писаха с молба за повече подробности по темата. Затова изпреварваме последователността при качване на сайта на статиите от по-старите броеве и тук публикуваме две статии за тези разновидности на декоративни бетонни настилки. Статиите са актуализирани към днешна дата.
Системата шаблонбетон е високотехнологичен метод за получаване на текстурирана, оцветена и заздравена бетонна повърхност със забележителни експлоатационни показатели, отговаряща на най-високите технически и естетически критерии за оформяне на градската и жилищна среда. Чрез специална обработка, включваща използване на хартиени шаблони върху прясно положена обикновена бетонна повърхност, се създава възможност за получаване на визуален и технически ефект, най-малкото еквивалентен на този, постиган чрез полагане на скъпи настилки от естествен камък. Всичко това определя широкото разпространение на тази технология в Европа и света.
След т.нар. щамповани бетони, шаблонбетонът става новият хит на световния строителен пазар. Причината за това са допълнителните възможности за естетизиране на градската и жилищна среда в съчетание със задължително високите технико-експлоатационни показатели на получаваните настилки. В световен мащаб мотивите за масовото разпространение на системата се свеждат до три основни пункта:
» икономически изгодната замяна на скъпите и капризни за поддържане тревни площи с т. нар. твърд пейзаж;
» широкото разпространение на бетона като основен строителен материал;
» предоставените възможности за допълнително удължаване на експлоатационния живот на бетонните настилки чрез използване на оптимизирана технология и влагане на специални материали.
В България тази високоефективна система едва сега прави първите си стъпки. У нас съвсем неоправдано властва мнението, че бетонните настилки, положени на открито, са непридирчиви към климатичните условия в България, нещо, с което категорично не може да се съгласим. Многократно повтарящият се цикъл водонасищане – замръзване на водата – размразяване значително съкращава дълготрайността им.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото