Шини за верижните триони на STIHL


От изключително значение за производителната и безопасна работа на всеки верижен трион е правилно подбраната и добре поддържана режеща гарнитура – верига и шина. Затова е най-добре, когато самият производител на машината е и производител на тези компоненти. STIHL е единствената компания в света, която сама проектира, изработва и окомплектова машините си с произведени от самата нея вериги и шини. Това означава че веригата и шината, върху която тя се движи, са оптимално напасвани една спрямо друга. Към това ще добавим разработената от STIHL и изпитана в продължение на над 30 години система за оптимизирано смазване на веригата STIHL Oilomatic, която позволява намаляване на разхода на масло с до 50%, без това да се отразява на доброто смазване на веригата и канала на шината, в който тя се движи. Това са трите фактора, гарантиращи максимална производителност, сигурно водене на машината при рязане, висока износоустойчивост на режещата гарнитура, безопасна работа поради ограничаване на вероятността от възникване на „обратен удар“. За всеки модел верижен трион се предлагат една или повече гарнитури – комбинация между верига и шина.
На участниците в „Деня на медиите 2019” бе предоставена възможност да се запознаят на живо с производството на шини в завод №2 във Вайблинген. Тук се произвеждат два типа шини.

 

Шини Rollomatic Е

От горе на долу: шина Rollomatic E, шина Rollomatic E Light (с контурна линия е очертана кухината, запълнена с композитен материал) и шина Rollomatic ES Light

Това са най-масово използваните в практиката шини, поради което те заемат преобладаваща част от производствената програма на завода – към момента общо 11 модела.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото