Шумоизолация на стени с керамични блокове Porotherm на Винербергер


инж. Георги Балански

 

Тема на статията е звукоизолацията срещу въздушен шум, изпълнена с най-съвременни материали на водещия в света производител на керамични тухли (блокове за зидане) – австрийската компания Винербергер. Решения, които ефективно ограничават и свеждат до минимум проникването на въздушно преносим, т.нар. въздушен шум в помещенията, които обитаваме. Строителство, което осигурява безопасна за човека акустична среда. Според авторитетни проучвания, постигането на добро ниво на звукоизолация в новопостроени сгради, отговарящо на съвременните нормативни изисквания, би оскъпило строителството със само 2–3% в сравнение със сградите, при които шумната среда е наложена като норма на живот. Тези няколко процента са цената, срещу която си осигуряваме качество на живота, постижимо само в добре звукоизолирани сгради.

 

Защо тогава българинът, който отдавна проумя, че топлоизолацията на сградите е жизнена необходимост, не гледа със същото разбиране и на звукоизолацията? Ето защо. Шумът представлява нежелан, малко или повече натрапчиво дразнещ, често трудно поносим звук. Породен от уличния транспорт, човешката глъч и трудови дейности, създаден от несъобразяващ се с нормите на етично поведение съсед, шумът агресивно нахлува в дома, вгорчава живота на потърпевшите и ги поболява след време. Жертви са предимно обитателите на по-големите градове и най-вече живеещите в стари сгради, строени във времена, когато не се обръщаше внимание нито на енергийната ефективност, нито на също така важната звукоизолация. Да не виним проектанти и строители, защото тогава такива бяха нормативните изисквания. Липсваха и качествени материали от гледна точка на днешното изобилие, и то с най-високо световно качество.
Шумът е не само дразнител. Той е незабележим убиец, който ежедневно ни съпътства и чието зловредно влияние все още сме склонни да подценяваме. От години Световната здравна организация настойчиво зове, че шумът е вторият най-рисков фактор за здравето на хората. Пред него се намира само въздухът, който дишаме и който, особено в градовете и някои промишлени зони, представлява „ароматен” коктейл от въглеродни емисии, азотни оксиди и други вредни за здравето газове, обилно примесен с не по-малко вредните, станали модерни напоследък прахови частици. Характерно за шума е, че въздейства и поразява човешкия организъм в съдружие с редица други рискови за здравето фактори, характерни за живота в пренаселената и все по-силно замърсена градска среда. Това, вероятно, е още една от причините за неговото подценяване като съществен, влошаващ качеството и съкращаващ човешкия живот фактор. Шумът атакува и уврежда почти всички вътрешни органи и системи на човешкия организъм. Той причинява раздразнителност, намалява способността за концентриране, затруднява обмена на говорна информация, снижава като цяло работоспособността. Влошава качеството на живот. Покрай доказано вредното физиологично въздействие върху слуховия апарат, включително неговото трайно увреждане, високото ниво на шума способства за повишаване на кръвното налягане, за учестяване на сърдечния ритъм и в крайна сметка – до увреждане на сърдечно-съдовата система. Агресията на шумната среда „разболява“ също така дихателната система, ендокринната система (изменя количеството на кръвната захар и т.н.), вреди дори на храносмилателната система. Шумната среда влияе отрицателно върху висшата нервна система, води до нервна преумора, психически смущения и нестабилност, до смущения на паметта и раздразнителност. Не е пощадена и вегетативната нервна система – усилен тонус, водещ до редица сърдечни, циркулаторни и други прояви. Шумът смущава съня и нощната почивка, не позволява на организма да възстановява своята жизненост и работоспособност. Така човек постепенно натрупва необратима във времето преумора. Доказано е при опити с животни, че постоянният стрес води до летален край. Всичко казано дотук и повече, може да се намери на сайта на Министерство на здравеопазването.
Позволихме си този разширен увод поради продължаващата склонност към омаловажаване на проблема. Докато сметките за отопление бързо и доста брутално убедиха хората, а след това принудиха и управниците, да бъдат взети ефективни мерки за икономия на топлинна енергия, то на „телеграмите”, които с напредване на възрастта все по-често ни „изпраща Свети Петър”, според известната поговорка, все още не се обръща заслужаващото ги внимание.
Проблемът не произлиза само от шумната градска среда, в която се налага да живеем и работим. Зле изпълнените по отношение на звукоизолацията преградни стени между отделните жилища (апартаменти), в комбинация с агресивно шумни обитатели, превръщат често съседите в най-големия, често кошмарен, източник на шума. Кой в опиянение „надул до дупка“ музикалната уредба или телевизора, къде ентусиазирана компания в екстаз съпреживява футболни страсти пред телевизионния екран, други пък разнищват взаимоотношенията си на висок глас, като добавим тракането на домакински съдове, воят на мощна прахосмукачка, крясъкът и трополенето на палуващи малчугани – всичко това формира кошмарна за потърпевшите звукова картина. Поради липсата на добра звукоизолация между съседните жилища, звуците почти безпрепятствено преминават през стените и междуетажните плочи, неспасяемо извират отвсякъде, а животът става често непоносим и със сигурност нездравословен. Очевидно е, че жилището, нашата семейната крепост, трябва да бъде добре защитено срещу външна звукова агресия. Въпрос на завишени изисквания при ново строителство или на допълнително звукоизолиране на съществуващи жилища, където това се налага. Ефективни решения се постигат с най-съвременни звукоизолиращи материали. Именно такива са описаните тук конструкции на преградни стени в рамките на едно жилище, както и на стени, разделящи отделните жилища в една сграда. И в двата случая те са изпълнени с голямоформатни керамични блокове за зидане Porotherm на световния лидер австрийската компания Винербергер. Без или в съчетание с най-добрия за случая звукоизолиращ материал – минералната вата.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото