10-годишен юбилей на завода на „Ксела България“ в Добрич. За 5 години производството на минерални топлоизолационни плочи Multipor нараства 3 пъти

ytong1
В средата на септември т.г. „Ксела България“ ЕООД отбеляза в тържествена обстановка 10-годишнината от пускането в експлоатация през 2006 г. на своя завод в Добрич. За значимостта на годишнината, постиженията и значението на завода, както за страната ни, така и за строителството в редица други държави, говори участието в проявата на д-р Йохан Фабрициус – CEO Xella Group (Изпълнителен директор) и на други представители на Xella Group. Домакини бяха ръководния екип на „Ксела България“ ЕООД начело с г-н Йенс Тиерфелдер, Управител на „Ксела България“ ЕООД и ръководството на завода.
Десетгодишнината на завода съвпада и с друга знаменателна за развитието на компанията дата – 5-годишнината, откак за пръв път извън границите на Германия, именно в България, започва производството на минералните топлоизолационни плочи Multipor.
Всичко това допълнително ни мотивира да излезем извън тясната ограничаваща рамка на класическия репортаж за отразяване на събитието. Да се опитаме да го представим като част от цялостното развитие, постижения и 22-годишен принос на „Ксела България“ ЕООД в строителната индустрия и практика в България. Както и да внесем по-голяма конкретност за актуалните към момента продукти с марките Multipor и YTONG, за тяхното приложение. За това ще ползваме и масива от информация, съдържаща се в 41 публикации по темата на сайта на списание „Направи сам“.
2a
4
Изграждането на втората производствена мощност в България, заводът в Добрич, е поредната, изключително важна и мащабна крачка на немската компания за задоволяване на потребностите на строителството в България и в редица други държави от модерни, качествени и енергоспестяващи материали, чиито марки YTONG и Multipor отдавна са извоювали световно признание и авторитет.
Успешното развитие на „Ксела България“ ЕООД през изминалите двайсет и две години, откак през 1994 г. компанията откри своя първи завод в покрайнините на София (Кремиковци), е неразделно свързано с невиждания за страната ни през този период възход предимно в жилищното и обществено строителство. Време, когато в българската строителна практика навлязоха много непознати до тогава модерни, на световно ниво, строителни материали, технологии и технически средства. Материали, които позволиха ускореното строителство, изграждането на сгради с привлекателна и функционална архитектура, осигуряващи здравословни, комфортни условия за обитаване. През този период настъпи много съществена промяна в отношението към енергийната ефективност на сградите и намаляване на загубите на топлина, като нормативните изисквания, водещи до намаляване на загубите през външните стени бяха етапно завишени над три пъти. Взети заедно, изискванията на съвременното строителство намират своето решение с продуктите на Xella Group.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото