Fig1За пистолетите за горещ въздух, и в частност за пистолетите на немската компания Steinеl, е писано неведнъж в списание „Направи сам”. Този много популярен инструмент намира широко приложение в работилници от всякакъв вид – професионални и любителски, като често присъствието му е незаобиколима потребност. Освен това има и редица производства, където пистолетът за горещ въздух е основ
ен работен инструмент. Той се използва при дейности, изискващи нагряване на различни масивни, листови и други материали, без те да имат директен контакт с източника на топлина. Загряването се извършва чрез въздушна струя, която пистолетът може да нагрява в много широк температурен интервал – от 30–50 °С до около 600–700 °С. Нагряването с горещ въздух е оптималният начин, често и единствено решение, при работа с термопластични материали, за нагряването им в дълбочина, а не само в тънкия повърхностен слой. Затова в повечето случаи е от особена важност прецизното контролиране на температурата и дебита на въздушната струя, както и нейното точно фокусиране върху обработваното място.
Пистолетите за горещ въздух намират много широк кръг от приложения, който нараства с тяхното техническо усъвършенстване. Развитието им лесно може да се проследи от времето, когато се появиха и у нас, примерно като заместител на някогашната майсторска практика за нагряване със запален вестник на краищата на канализационните тръбите от PVC (вертикален щранг), преди те да се напъхат един в друг. Днес „расовите“ пистолети с електронно управление се използват дори и за разпояване на интегрални схеми от платка, за залепване на тънка изкуствена кожа върху седалките на автомобила и т.н. Логично, успехът при всяка работа преди всичко зависи от подходящия инструмент.
От пистолет до пистолет има съществена, често и огромна разлика, когато е необходимо точно регулиране на параметрите на въздушната струя. Това трябва добре да се знае, разбира и отчита при подбора на един или друг модел, на една или друга марка.
Сред множеството производители на световния пазар несъмнено се открояват пистолетите за горещ въздух на немската компания Steinel. Тя е тясно специализирана в този вид производство. Нещо повече, освен към пазара на любителски инструменти, където има навалица от познати и съвсем непознати марки, Steinel заделя значително по-голямо внимание за развитието на по-високия, професионален сегмент, където още по-ярко изпъква качеството на неговите пистолети и превъзходството на марката.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото