От ляво на дясно: Анке Клайншмит, член на Управителния съвет (УС), ръководител „Развойна дейност”, Норберт Пик, член на УС, ръководител „Маркетинг и продажби”, д-р Бертрам Кандзиора, Председател на УС, ръководител „Производство и управление на материалите”, д-р Михаел Прохаска, член на УС,
ръководител „Персонал и право”

Управителният съвет на STIHL AG даде пресконференция, която бе водена от неговия председател д-р Бертрам Кандзиора. Той представи основните производствени и финансови резултати за изминалите от началото на годината осем месеца. Във втората част на изложението си д-р Кандзиора открехна завесата пред новостите в производствената програма на STIHL, които ще бъдат пуснати в края на тази, и основно – в началото на идната година.

 

Финансови резултати на групата STIHL
За периода от началото на 2019 г. до края на август групата STIHL е постигнала оборот от 2,8 млрд. евро. В сравнение със същия период на миналата година това прави ръст от 6,1%. Без отчитане на ефекта от валутните курсови разлики постигнатият ръст би бил 4,8%. Д-р Кандзиора подчерта, че този положителен търговски резултат се дължи преди всичко на засиленото търсене на по-скъпи продукти. Развитието при общите продажби е с по-малка динамика. Въпреки това, групата е продължила да разширява пазарния си дял в сектора на машините с бензиново задвижване.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото