KPOWER Professional Tools. Инверторни електрожени и MIG телоподаващ апарат

В този брой представяме марката KPOWER Professional Tools чрез три апарата за електродъгово заваряване – два модела за заваряване с електроди – ARC 160 E, ARC 200 LT и телоподаващо устройство MIG 200.
И трите са инверторни, която технология вече е на практика задължителна за този вид заваръчни апарати, които замениха в голяма степен допотопните, тежки и обемисти променливотокови заваръчни трансформатори.
За инверторните заваръчни апарати сме писали в списанието неведнъж. Понеже принципът на работа в основни линии е един и същ и за да не повтаряме вече написани в подробности неща, ще споменем само най-съществените им характеристики.
При тях мрежовото променливо напрежение по-напред се изправя с двупътен изправител, след това правият ток се преобразува от специален електронен блок (инвертор) в ток с висока честота. Той се трансформира до работното напрежение за заваряване ( което се прави от многократно по-лек и компактен трансформатор), след което токът се изправя и се подава към буксите за свързване на кабелите.
В резултат на това преобразуване на електрическия ток се получава апарат с многократно по-малки размери и тегло в сравнение със старото поколение електрожени. Това обаче далеч не е най-същественото им предимство. Инверторните апарати работят с прав ток, което е много голямо предимство, защото позволява да бъдат заварявани различни по вид и изисквания към процеса на заваряване метали: нелегирани и нисколегирани стомани, неръждаема стомана, чугун и др. По принцип тези апарати може да работят с различни видове електроди – базични, рутилови, целулозни и др., като полярността при заваряване се подбира според вида на електрода и заварявания материал. При заваряване с прав ток се работи значително по-лесно, дори и човек да няма професионален опит, лесно може да направи качествена заварка.
В процеса на заваряване обмазката на електрода се разтопява и създава около дъгата защитна газова среда. Тя стабилизира нейното горене, течната шлака покрива и защитава стопения метал, редуцират се разтворените в течния метал оксиди, а често изпълнява и легиращи функции, като променя химичния състав на метала в заваръчната вана. Най-разпространени и най-често използвани, включително и в домашната работилница, са електродите с рутилова обмазка. Те „палят“ по-лесно, „горят“ по-равномерно, получава се гладък заваръчен шев, шлаката се отстранява по-лесно. При заваряване с прав ток ръкохватката се свързва към отрицателния полюс (катода), а масата към положителния (анода), т.е. заварява се с права полярност. Електродите с базична обмазка се свързват към положителния полюс на апарата (отрицателна полярност). Базичните електроди се използват при отговорни заварки с високи изисквания за жилавост на метала на шева, а електродите с целулозна обмазка са специално предназначени за заварка на тръбопроводи. Затова тези два вида рядко биха намерили приложение в домашната работилница.
Инверторният апарат притежава и ред други, с голямо значение за удобната и качествена работа особености. Електронният инверторен блок има способността да поддържа константни параметрите на заваръчния ток, подобрява се качеството на заваряване, работи се значително по-лесно, включително при вертикални и таванни заварки. При тези апарати запалването на дъгата става изключително лесно – най-често само с едно докосване, без да се налага многократно почукване и драскане по повърхността. В случая това се дължи на функцията за облекчено запалване на заваръчната дъга Hot Start, която за части от секундата повишава силата на тока с около 30% спрямо зададената стойност или до максималната за апарата. Системата за улеснено запалване на дъгата особено забележимо се проявява при работа с рутилови или електроди с целулозна обмазка.
Дъгата гори равномерно и без характерното припукване. Това се дължи на друга функция (Arc Force), която я стабилизира по време на заваряване и също е резултат на електронното управление на инверторния блок. При този вид заваръчни апарати силата на тока и напрежението след запалване на дъгата се променят съвсем малко и за разлика от обикновените заваръчни трансформатори, на практика остават постоянни.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото