LED осветителни тела за вътрешно и външно осветление Steinel – колекция 2012


Поредицата статии за сензорите за движение и осветителните тела на водещата в тази област немска фирма Steinel, които публикувахме в списание „Направи сам“, надхвърлиха очаквания интерес. Извън очевидния факт, че доброто осветление е измежду основните потребности за нормално съществуване на всеки човек, интересът към продуктите на Steinel e мотивиран несъмнено от високото им качество, автоматичното управление на осветителните тела и ниските разходи за осветление, позволяващи бързото изплащане на направените разходи.
Като компания, създала инфрачервения сензор за движение и управлявани от него осветителни тела, Steinel е неспиращ генератор на иновации. Затова не бяхме никак учудени, че основната част нови осветителни тела от „Колекция 2012“ използват светоди за източник на светлина. Това се отнася и за двете серии – за домашна и за професионална употреба, като тук ще се спрем на новостите за бита.
В областта на осветлението очевидно все повече доминират светодиодите. Те стават все по-мощни, дълготрайни, и което в случая е особено важно – все по-евтини. Това определя и бързото им разпространение от една страна, и от друга – неминуемия залез на патентованата преди 121 години от Томас Едисон електрическа крушка с нажежаема жичка.
Свидетели сме на бързия възход в рамките на само няколко години на светодиодните осветителни тела. Този необратим процес ще се ускорява паралелно с тяхното поевтиняване. Допълнителен ускорител за това са и приетите в ЕС мерки за поетапна забрана на крушките с нажежаема жичка, включително на халогенните и постепенната им подмяна с енергоспестяващи, сред които LED са особено перспективни.
Светодиодите, които за по-кратко ще наричаме с общоприетото им наименование LED (Light Emitting Diode) представляват полупроводникови електронни елементи (диоди), които при протичане на електрически ток излъчват светлина. За разлика от конвенционалните крушки с нажежаема жичка при LED преобладаващата част от електрическата енергия се преобразува в светлина, а не в топлина.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото