Porotherm 38 K на Wienerberger – най-добрият керамичен блок за зидане на българския пазар

Porotherm1
Гореща новина в сектора на нискоенергийното строителство у нас, изпълнено с монолитни материали, е най-новият блок за зидане Porotherm 38 K. Той бе представен за пръв път от Винербергер на току-що завършилото изложение „Стройко 2000“. Компанията отново излиза с преднина сред производителите на керамични блокове и тухли за зидане, представени на българския пазар, в състезанието за най-ефективни решения според стратегията на ЕС – „Европа 2020”. Тя изисква до 2020 г. енергийната ефективност на всички новопостроени сгради да се подобри с 20%. Това от своя страна ще доведе до намаляване на парниковите газове с 20%.
Това, че новите керамични блокове за зидане, с непознати досега на българския пазар при този вид материали топлотехнически характеристики, са създадени в лабораториите и пещите на най-големия производител на тухли за обща употреба в света – австрийската компания Винербергер, не предизвиква учудване. Лидерите от световна величина най-често съумяват да бъдат първи в създаването на нови все по-ефективни продукти и да разгърнат мащабното им производство.
След години на летаргия в областта на нискоенергийното строителство, дължаща се и на нормативно заложените норми за топлоизолиращата способност на външните стени, промените в регулиращата тази сфера Наредба №7 от началото на 2010 г. дадоха началото на масовия старт сред производителите за създаване на нови строителни материали за изграждане на външни стени, изпълняващи повишените изисквания – коефициент на топлопреминаване, не по-голям от U=0,35 W/m²K. Тогава Винербергер беше първата, която пусна още през март с.г. на нашия пазар първите керамични блокове за зидане Porotherm 38 N+F Hi с коефициент на топлопроводност λ=0,14 W/mK. Оценката на специалистите преди точно четири години бе единодушна – „Това са най-добрите керамични топлоизолиращи блокове, предлагани в България“. Зид с дебелина 38 cm, иззидан от тези блокове с топлоизолационен разтвор, двустранно измазан с обща дебелина 20 mm, има коефициент на топлопреминаване U = 0,35 W/m²K, т.е. изпълнява нормативните изисквания.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото