Porotherm High – строителна система на нова висота


» 20% по-бързо зидане
» 25% по-малък разход на строителен разтвор

 

Световните проблеми, пред които са изправени съвременните строителни компании – трудността при намиране на квалифициран персонал в комбинация с увеличението на разходите за труд, с все по-голяма сила се чувстват и в нашата страна през последните няколко години.
От позицията си на световен лидер в производството на голямоформатни блокове, на Винербергер се налага да се състезава със себе си в създаването на нови продукти, съобразени с нарастващите изисквания за топло- и звукоизолация и други характеристики. И тя го прави като непрестанно създава и пуска на пазара нови, усъвършенствани керамични блокове Porotherm. Развитието и представянето на този бранд на българския строителен пазар, пътят, изминат от основаването на Винербергер през 2004 г. и откриването на собствен завод за производство на тухли Porotherm в гр. Луковит до днес, може да се проследи и по над 50-те публикации в сп. „Направи сам“.
И този път компанията надскочи собствените си постижения, като разработи иновативно решение за подобряване на процесите в традиционната зидария, чрез използването на още по-високи блокове, които се явяват уникални за българския пазар.

 

Новите Porotherm 25 Light High и Porotherm 12 High
Тази статия е посветена на най-новите попълнения в продуктовото семейство на Porotherm – Porotherm 25 Light High и Porotherm 12 High, които бяха пуснати на българския пазар в средата на октомври т.г. Така блоковете Porotherm с дебелина 25 cm, които към момента са на разположение на строителите, стават общо 4 вида, а блоковете с дебелина 12 cm – общо 2. Всички те са предназначени за зидане с вароциментов разтвор.

Вляво – Porotherm 25 Light High, вдясно – Porotherm 12 High

Какви са предимствата на новите керамични блокове и с какво могат да допринесат в строителния процес?
Новите блокове Porotherm 25 Light High, както и останалите с тази дебелина, са предназначени за изграждане на неносещи външни стени, а когато е необходимо, примерно за подобряване на звукоизолацията, и за вътрешни, междинни между жилища стени. Тази група блокове са специално създадени и произведени от Винербергер за удовлетворяване на все още продължаващото специфично за България търсене, породено от наследени от „миналото време” строителни традиции.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото