smartflower POP – „умната“ слънчева електроцентрала в двора

DSC_0292sБуквално за няколко години само идеята за добив на евтина електроенергия от слънцето се пренесе от научната фантастика в реалността, материализира се било във вид на огромни, покрити с фотоволтаични панели пространства (цели електроцентрали), било върху покривите на сградите, върху всеки по-приличен кемпер или платноходка, не подмина и осветителните тела в градината. Слънцето, на чиято енергия дължим живота на планетата ни, е един от основните източници на екологично чиста и неизчерпаема електроенергия поне за няколко милиарда години напред. Поради това нашата звезда е един от основните източници на т.нар. зелена енергия. Невероятно бързото развитие на фотоволтаичните технологии, довело и до тяхното също така бързо поевтиняване, несъмнено сочи верния път не само за енергийна ефективност, но и за оцеляването на човечеството, застрашено от варварското отношение без мисъл за идните поколения и използване на остарелите технологии, базирани на изкопаеми енергийни източници.
Дотук не казахме нищо ново, защото просветената част на обществото ни, респективно читателската аудитория на „Направи сам”, са добре информирани и едва ли се нуждаят от настойчиви заклинания и убеждаване в „правата вяра“. Общото между традиционно използваните към днешна дата фотоволтаични системи е, че използват стационарно монтирани, т.е. неподвижни слънчеви панели – сравнително лесно за монтиране решение, чийто основен недостатък е ниската ефективност, защото к.п.д. на тези системи зависи не само от качествата на материала, който превръща слънчевата енергия в електрическа, но и от разположението на панелите спрямо слънцето, което неспирно се движи по своя небесен път, докато те остават неподвижни. Поради това така монтираните панели усвояват, т.е. преобразуват слънчевата енергия ефективно в интервала от 3 – 4 часа, когато слънчевите лъчи падат перпендикулярно върху тях или под близък до правия ъгъл.
И така стигаме до новината, която представлява световна новост – появата в края на миналата година на домашната слънчева електроцентрала, която нейният австрийски производител е нарекъл smartflower POP. Конкретната новина за нас българите е, че само няколко месеца след появата му на австрийския и световния пазар, този изключително новаторски продукт вече може да бъде закупен и в България, като вносителят е фирма „Киров“ АД. Това дава възможност на редица българи, които вече са успели да се изнесат по-близо до природата с местообитание фамилна къща с двор, да направят решителна стъпка за осигуряване на своята енергийна независимост, като монтират на добре огрявано от слънцето място своята слънчева, при това „умна“ електроцентрала.
smartflower_1sСнимките недвусмислено поясняват защо електроцентралата е наречена smartflower. Тя наподобява цвете, чиито 12 листа – панели, покрити с фотоволтаични клетки, се разтварят с първите слънчеви лъчи и се прибират едно над друго в пакет, щом то се скрие зад хоризонта. Нейната „интелигентност“ включва също така нещо изключително важно – тя има система, която следи местоположението на слънцето на небесната сфера, и с помощта на електродвигатели движи питата от листа в хоризонтална и вертикална посока, за да бъде винаги насочена така, че лъчите му да падат под прав ъгъл върху нея. Благодарение на тази си „интелигентност“ smartflower POP постига с до 40% по-голям добив на електроенергия в сравнение със стационарно монтираните панели. С това обаче проявите на „интелигентност“ на smartflower POP не се изчерпват. При всяко събиране на листата тяхната повърхност се почиства от четки. Поддържането на чиста от прах и сняг повърхност води до повишаване на добива на електроенергия с около 5%. Конструкцията на smartflower POP силно улеснява охлаждането на панелите, защото затопленият въздух не се задържа под тях. В резултат на това температурата им е с 10–20 °С по-ниска от монтираните на покрива стационарни панели, респективно добивът на електроенергия се увеличава с още 5–10%. Друга важна особеност на електроцентралата е способността й да се самозащитава при поява на вятър, който може да повреди панелите. При скорост на вятъра, надхвърляща 54 km/h, панелите се прибират и застават в пакет един над друг, успоредно на посоката на въздушната струя. Щом скоростта на вятъра надхвърли 63 km/h, пакетът са прибира в положението за нощуване, при което е максимално защитен.
Към съществените предимства на smartflower POP ще посочим още, че електроцентралата се доставя в напълно завършен вид, поради което производителят я определя като „всичко в едно“. Това силно улеснява монтирането й, което включва закрепване с четири специални винта, които се завиват в почвата на дълбочина 1,6 m или с четири стоманени анкерни болта, когато тя се поставя върху стоманобетонен фундамент с размери 205х205х30 cm. За монтиране и нормална работа на електроцентралата е необходимо пространство с размери 500х500х500 cm. Тя се свързва с електроинсталацията на сградата чрез електрически кабел 3х2,5 mm² и… това е всичко. От доставката на smartflower POP до подаване на собствено електрозахранване в сградата е необходим не повече от 1 час. Лесният, в максимална степен опростен монтаж, означава още, че със същата лекота електроцентралата може да се демонтира и премести на друго място.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото