YTONG – блокове с отвори за отливане на колони и коритообразни блокове

YT1Блоковете за зидане от автоклавен клетъчен бетон YTONG са един от символите, бележещи началото на невижданото у нас строителство след политико-икономическите промени в България преди четвърт век. Те бяха първият появил се на нашия пазар модерен строителен материал за изграждане на монолитни зидове, съчетаващ най-съществените изисквания, както от страна на строителния процес, така и за осигуряване на здравословни условия за обитаване на сградите, за намаляване на разходите за топлинна енергия и с това за ограничаване на отделяните в околното пространство вредни въглеродни емисии. Бързината и точността при зидане с блоковете YTONG, лесното постигане на равна и гладка повърхност на стените, податливостта на механична обработка на материала (рязане, издълбаване, изравняване на повърхностни неравности) са фактори, които също са определящи в строителната практика. От откриването на първия завод край Кремиковци през 1994 г., производителят „Ксела България“ непрестанно усъвършенства качествата на блоковете за зидане, пример за което е и появата през 2010 г. на блоковете YTONG extraA+. Иззидан с тях външен зид с дебелина 30 cm напълно отговаря на валидните и към момента изисквания за топлоизолиращата способност на стените, граничещи с външен въздух – U=0,35 W/m²K (нормативно заложени „Наредба №7“).За да не повтаряме вече публикувана в „Направи сам“ подробна информация, посочваме само две от достъпните на сайта на списанието общо 30 статии, посветени на качествата и технологията за работа с материалите с марките YTONG и Multipor. Изключително лесно достъпна в електронен вид, поредицата от публикации представлява подробна справочна енциклопедия и практическо ръководство за професионални и домашни майстори, която се стремим да попълваме и разширяваме при появата на всеки нов материал, който „Ксела България“ пуска на нашия пазар. Класическите блокчета за зидане YTONG се произвеждат в пет класа с различни физико-механични характеристики – якост на натиск, плътност, коефициент на топлопроводност, индекс на изолация от въздушен шум.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото