Zinga – антикорозионна защита чрез студено поцинковане

Всички изделия от черни метали, особено изложените на открито, задължително се защитават срещу корозия. Изключения няма. Защитата се прави още при тяхното производство, а след това периодично и непрестанно се обновява. Това е дейност, която не може да се пропусне или занемари, защото резултатът е предопределен – бързо образуване на ръжда, която не след дълго нанася непоправими повреди, водещи до пълно разпадане. Достатъчно е човек да се вгледа в купетата на „изгризаните” от ръжда автомобили по улиците, за да добие бегла представа за това какви щети нанася корозията.
Ето защо непрекъснато се разработват все по-ефективни способи за антикорозионна защита на всички изделия от черни метали.

ZINGA
От известните способи като най-сигурни и ефикасни са се утвърдили горещото поцинковане и галванизиране. По данни от специализирания печат през 1982 г. само 20% от металните изделия са били защищавани чрез поцинковане. Днес техният дял надхвърля 50%. Отличната антикорозионна защита, която се получава по тези методи, се дължи на електрохимичното взаимодействие между двата метала – основата от черен метал, която представлява катодът в електрохимичната двойка и цинковото покритие – анодът. За постигане на електро-катодна защита е необходимо връзката между двата метала да бъде на електронно ниво, т.е. те да могат безпрепятствено да обменят електрони помежду си. Доскоро това бе възможно да се постигне единствено по пътя на горещото поцинковане или чрез галванични покрития – скъпи и сложни технологични процеси, възможни в заводски условия и практически недостъпни за използване в дома или при вече готови изделия.
Характерно за тази защита е, че даже и при локални повреди на покритието корозията уврежда само оголеното място, но не се разпространява встрани от него.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото