Акумулаторна ротационна ножица за плевели STIHL RGA 140


През февруари 2022 г. STIHL пусна на пазара нов акумулаторен инструмент – STIHL RGA 140, наречен от производителя ротационна ножица. Той е предназначен за премахване чрез изрязване на бурени, диви треви и друга растителност с жилави стъбла. Тясната му специализация е почистване от нежелана растителност на терени и специфични места, където използването на класически моторни коси и храсторези е проблематично, често и рисковано начинание. Такива места са застлани с чакъл терени, настилки с павета, пропукан асфалт, свободно поставени тротоарни плочи, чиито фуги са запълнени с пясък, разширителни фуги при настилки на големи площи, при пешеходни острови и паркинги и др. Машината е най-подходящият инструмент за косене покрай бордюри, около стълбове, колци и носещи мантинелите греди, в близост до декоративни камъни и други твърди прегради. Въобще на места, при които е силно затруднено, често и до невъзможност, използването на коси със стоманени режещи инструменти – циркулярни дискове и ножове. Косенето с найлонова корда също не е решение, особено за премахване на бурени с жилави стъбла, а при досег с твърд предмет тя се къса.
С две думи, STIHL RGA 140 е машина, специално проектирана за професионална употреба от службите за поддържане и почистване в градската среда и покрай пътища, на градински и паркови терени от избуяла нежелана растителност на описаните места.
Новост е появата на STIHL RGA 140 като самостоятелен акумулаторен инструмент. Специалното при него е режещият агрегат STIHL RG, за който вече сме писали в списанието. Той се открояваше сред новостите в продуктовата листа на компанията през 2020 г. Предлага се и като приставка RG-KM от системата „комбиинструменти“ на STIHL.


Какво представлява режещият агрегат STIHL RG и защо е наречен ротационна ножица? За разлика от обичайните стоманени циркулярни дискове, предназначени за работа с моторни коси, които се въртят с голяма честота, при STIHL RG режещият агрегат е съставен от два притиснати плътно един до друг диска с едри прави зъби. Те имат трапецовидна форма и са двустранно заточени. По време на работа дисковете извършват т. нар. осцилиращо движение. Те се завъртат един спрямо друг под ъгъл до около 30° като променят посоката си на движение с голяма честота. Задвижването на дисковете е синхронизирано така, че посоките им на въртене да са противоположни една на друга.
Зъбите на двата диска образуват двойки, наподобяващи множество своеобразни ножици. При движението си един срещу друг, те прерязват попадналите между тях растителни стъбла. Оттук произхожда наименованието на машината – ротационна ножица.
В сравнение с обичайните храсторези и коси, този режещ агрегат има значително по-сложна конструкция – два режещи диска и специален механизъм, който задвижва поотделно всеки от тях.
Този принцип на работа обаче, има редица съществени, дори решаващи предимства, които са позволили създаването на машина, позволяваща бързо, лесно и най-вече безопасно премахване на нежелана растителност на споменатите специфични места, където стоманените циркулярни дискове, двулистни или трилистни ножове, не са подходящи.
При STIHL RG режещите дискове не се въртят с голяма честота. Също така завъртането им става в противоположни посоки, поради което възникващите инерционни моменти се уравновесяват взаимно. Липсата на неизбежните при бързовъртящите се дискове центробежни сили и породеният от тях жироскопичен ефект, силно улеснява прецизното водене на режещия агрегат.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото