Who Is Who on the Bulgarian Computer Market

Who is Who on the Bulgarian Computer Market® е първият в България каталог на фирмите, работещи в областта на информационните технологии – компютри, софтуер, офис техника, комуникационна и охранителна техника, специализирана издателска и рекламна дейност, и др. Излиза от 1993 г. два пъти в годината – през март и септември, във вид на печатно издание, електронно издание на компактдиск, достъпен е и чрез интернет. С броя на включените в каталога фирми (над 500) и подробно разработените десет справочни раздели, Who is Who on the Bulgarian Computer Market® е най-авторитетното в България и чужбина справочно издание, представящо основните участници на българския пазар на информационните технологии. Компактдискът, освен пълното съдържание на каталога, представя демонстрационни и пълни версии на български софтуерни продукти, и уеб страници на български фирми. На него се публикува и информация за Българската асоциация по информационни технологии и нейните членове (БАИТ).
Чрез ефективно действаща система за разпространяване всяко издание на каталога достига до всички, преди всичко корпоративни, потребители на ИКТ продукти в страната – големи фирми и организации, банки и застрахователни организации, министерства, агенции и други учреждения на държавното управление, чуждестранни търговски представителства, търговски камари и др. Каталогът се изпраща и до преобладаващата част от фирмите, работещи в сферата на информационните и комуникационни технологии, както и до редица световни производители на техника и софтуер.
Той се разпространява и на всички специализирани изложения и панаири у нас, организирани с участието на фирми от бранша на информационните технологии, както и на редица международни форуми. От 1993 до средата на 2010 г. каталогът има 36 издания.
Who-36Who-36-disk101
От 1 юли 2010 г. издателските права и издаването на каталога Who is Who on the Bulgarian Computer Market са поети от фирма „Принт енд Пъблишинг“ ООД –www.whoiswho.bg.


към началото