Компютър за Вас

CFY_001Списание „Компютър за Вас“ е създадено през 1985 г. като издание на ЦК на ДКМС. Първоначално се списва от обособен екип в състава на редакцията на вестник „Орбита“, а от началото на 1988 г. екипът му се отделя в самостоятелна редакция заедно с вестник „Направи сам“.
Списанието представлява явление за времето си, защото е първото по рода си не само в България, но и сред останалите страни от социалистическия лагер. То е връстник на първите, въведени в масово производство в България персонални компютри „Правец 82“ и се развива паралелно с развитието на българските персонални компютри, на тяхното навлизане в образователната система и останалите сфери на приложения. Основната насоченост на списанието е да създава интереси и дава познания, да подпомага преди всичко младите хора в овладяването на компютърната техника, в програмирането и ползването на готови софтуерни продукти. В първите години в списанието се публикуват статии за основите на програмиране на BASIC и ЛОГО, за устройството и функционирането на дисковата операционна система (DOS), в подробности се представят новите модели „Правец М“, „Правец Е“, домашния „Правец Д“, „Правец 16“ и др.
Около списанието се създава авторски кръг от талантливи младежи, които израствайки бързо в сферата на информатиката, самите те се превръщат в творци на знания и образец на подражание сред младите хора. По-късно мнозина от тях намират своята успешна реализация, привлечени на работа във водещи световни компании.
Затова спомага значително и организираният съвместно с фондация „Еврика“ първи и единствен в страната задочен конкурс по програмиране, който впоследствие получава името на Джон Атанасов.
Редакцията се превръща и в средище за разпространяване чрез копиране на гъвкави дискети (единственият по това време начин) на множество програмни продукти с практическо приложение (например пресмятане на колянови валове, трансформатори и др.), създадени от автори на списанието, които ги предоставят за безвъзмездно ползване на останалите читатели. В списанието са публикувани и редица хардуерни разработки, като например програматор за EPROM памети и др.Statistika
Компютър за Вас“ постави началото на специализираните периодични издания в своята област. То има неизмерим принос за популяризирането на новата и все още малко позната компютърна техника в България, за разпространяването на познания за работа с нея. Списанието увлече много млади хора да изберат информатиката за свое призвание и професия. То спомогна за израстването на няколко поколения компютърни специалисти, които след 1989 г. създадоха за много кратко време бранша на информационните технологии в България. Немалко от авторите на „Компютър за Вас“ днес са изтъкнати специалисти, работещи във водещи световни фирми.
Въз основа на натрупания опит и традиции след промяната през 1989 г. неговият редакционен екип основава фирма „Ню Текник Пъблишинг“ ООД в сътрудничество с най-големия немскоезичен издател на компютърна литература Mark und Technik Verlag и фондация „Еврика“, а делото на „Компютър за Вас“ бе продължено от новосъздаденото списание Computer.


Архив по години

  • 1989
  •  

    към началото