Ню Текник Пъблишинг ООД

Издателство „Ню Текник Пъблишинг“ ООД е основано в началото на 1991 г. с участието на най-големия немскоезичен издател на компютърна литература Markt und Technik Verlag GmbH, фондация „Еврика“ и физически лица. С основаването си то придобива издателските права върху популярните и единствени по рода си в България вестник „Направи сам®“ и списание „Компютър за Вас®“. Ръководният и първоначалният творчески състави на издателството е съставен от редакционните екипи, издавали до момента двете издания.
През годините „Ню Текник Пъблишинг“ ООД издава:
NS_archive-262s– Списание „Направи сам®“, наследник на изключително популярния вестник „Направи сам®“. Излиза без прекъсване от 1980 г. първоначално във вид на вестник, а от 1992 г. като списание. От 2011 г. списанието излиза в онлайн вариант на сайта http://napravisam.net;
– Списание „Домашен майстор®“ – излиза през 1991 г. като в края на годината се слива с вестник „Направи сам®“ и от началото на 1992 г. продължава да излиза само списание „Направи сам®“;
– Списание Computer® излиза от 1991 г. То е продължител на първото в България и сред останалите бивши социалистически държави компютърно списание „Компютър за вас®“, което излиза от 1985 г. до 1990 г.;
– Списание за цифрова фотография и видеофилми – Digital Photo-Video® излиза от 2006 г. до 2008 г.
Cover-1-Computer-01_2010Cov1_1_2006
– Библиотека за компютърна литература „PC справочник®“. Книгите от тази поредица се издават в големи тиражи и имат съществен принос за разпространяване на познания и умения при работата с компютърна техника и софтуер, особено първите 5-6 години след промяната през 1989 г.;
Word5CorelDraw094
– Каталог на фирмите от бранша на информационните и комуникационни технологии Who is Who on the Bulgarian Computer Market® – хардуер, софтуер, офис оборудване, електроника, мрежи, телекомуникации, Интернет услуги и др. Първият и най-авторитетен, останал без сериозна конкуренция, справочник за фирмите от този бранш. Излиза от март 1993 г. без прекъсване.
Who-34s– Каталози, дипляни и други печатни и мултимедийни издания.
В началото на 2009 г. правата за издаване на списание Digital Photo-Video® са прехвърлени на PhotoMoment Group, издател на сайтовете http://photomoment.bg, http://dpvreview.bg и други с фотографска насоченост.
От 1 юли 2010 г. издателските права и издаването на сп. Computer® и на каталога Who is Who on the Bulgarian Computer Market® са поети от фирма „Принт енд Пъблишинг“ ООД – www.computermagazine.bg и www.whoiswho.bg.
От 2011 г. списание „Направи сам®“ преминава изцяло към електронен начин на разпространение на сайта http://napravisam.net.
Издател и притежател на авторските права на списание „Направи сам®“ и съдържанието на сайта napravisam.net e издателство „Ню Текник Пъблишинг“ ООД.


към началото